Автомобил

Данъчен кредит за леки автомобили в ЕС

Случаят с облагането на използването на фирмени активи за лични цели нажежава отношенията между бизнеса и НАП. А леките автомобили са най-честото му проявление.

Прегледът на законодателството на европейските страни показва голямо разнообразие. Често дори страни, които нямат специално третиране на личната употреба (освен общите правила – признаването на данъчен кредит само за стоки и услуги, които ще се използват за облагаеми доставки), имат правила за МПС.

Австрия

Има изключения само за училищни автобуси, таксиметрови коли и коли на лизинг.

Белгия

И тук не се възстановява ДДС за леки автомобили и свързаните с тях стоки и услуги, а при професионално използване на автомобили има ограничение от 50%. Има четири метода за определя на процента на признатия данъчен кредит – на база на отчетените километри, на база на разстоянието от месторабота до местоживеене, по дефолт 35% признат данъчен кредит, респективно 85% – за леки търговски автомобили (тип баничарки).

България

Не се възстановява ДДС за мотоциклети и леки автомобили с по-малко от пет места, с изключение на мястото на шофьора, като има изключения за коли на таксиметрови, куриерски, охранителни фирми. Дори за коли с повече от пет места се изисква доказване на употребата за фирмени нужди.

Дания

Не се възстановява ДДС за покупка и ремонт на автомобили с по-малко от девет места. Изключения за лизинга, ако е за най-малко шест месеца и колата се използва най-малко 10% за бизнес цели.

Естония

Леки автомобили са колите с до 8 места (без това на водача) и непревишаващи 3.5 тона. Признава се 50% от платения ДДС. Но има пет изключения, при които ДДС се признава напълно – едното е когато може да се докаже, че колата се използва само за бизнес цели.

Финландия

Не се възстановява ДДС за стоки и услуги, свързани с транспорта между местоживеене и месторабота.

Не се признава данъчен кредит за леки коли, мотоциклети, каравани, спортни коли и въздухоплавателни средства с максимално тегло на излитане до 1550 кг.

Франция

Не се възстановява ДДС за доставките, вноса, лизинга и ремонта за повечето леки автомобили, както и за разходи, свързани с тях (с изключение на 80% за дизела).

Гърция

Не се признава за придобиване, лизинг, ремонт на коли с до 9 места, както и за яхти, освен ако не се използват за продажба или лизинг.

Унгария

Не се признава за леки автомобили, мотоциклети, яхти, както и за свързаните с леки коли разходи, както и за услуги по паркиране и пътни такси за коли под 3.5 тона

Ирландия

Не се възстановява ДДС за горива, освен дизел, както и за леки автомобили (с някои изключения)

Италия

Възстановява се ДДС за покупка на коли, ремонт и горива, ако се използват за бизнес цели. При смесено използване се признава 40% от ДДС.

Латвия

ДДС за разходи, свързани с автомобили, може да се възстанови, ако колата се използва за бизнес цели (в съответната пропорция), но това трябва да се доказва

Холандия

Възстановява се 84% от ДДС върху лизинг или наемане на коли (Освен общото правило за използване за целите на независимата икономическа дейност)

Полша

Правото да се приспада ДДС е ограничено по отношение на леките автомобили и стоките и услугите, свързани с тях. Признава се само 50% от платения ДДС, освен ако автомобилите не са за препродажба, таксиметрова дейност или лизинг.

Само ако се иска 100% приспадане на ДДС, трябва да се доказва документално, че колата е използвана изцяло за лични нужди.

Португалия

Възстановява се ДДС за търговски коли и камиони. По отношение на разходите за горива се признават 50% за дизела, а за някои автомобили – и 100%.

Испания

Ако се придобие автомобил, който не се използва само за бизнес цели, ДДС се възстановява само ако колата се класифицира като инвестиционна стока (трябва да се използва най-малко една година от компанията) и най-малко 50% да е за бизнес цели.

ДДС за рент-а-кар може да се възстанови само ако автомобилът се използва изключително за бизнес цели.

Швеция

ДДС не се възстановява за МПС (с изключение на автодилъри и т.н.), а при наемане на автомобили – 50%.

Великобритания

Не се признава данъчен кредит, освен ако автомобилите не се използват изцяло за бизнес цели. За лизинга на коли със смесено ползване – 50%.

Допуска се конвертиране на пътнически автомобили в такива, които ще се използват с търговска цел (ванове).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *