пари

Европейската комисия понижи с 0.5 процентни пункта прогнозата си за икономическия растеж на България и с 0.1 пункта за еврозоната. В нашата страна ръстът тази година ще бъде 0.9%, а не 1.4 %, както беше заложено преди два месеца. Понижени са и очакванията за ръста на Брутния вътрешен продукт на страната за догодина – 1.7% вместо заложените през февруари 2%.

Умереният ръст ще бъде подхранван от вътрешното търсене, като се очаква пик на потреблението на домакинствата през 2014 г. Тук е и основният риск за сбъдване на сценария, тъй като безработицата продължава да тежи върху потреблението.Според ЕК протестите са имали слабо влияние върху прогнозата.

Тази година се очаква годишният растеж на БВП в целия ЕС да бъде -0.1 %, а през 2014 г. се предвижда икономическата дейност да нарасне с 1.4 %.

Според прогнозата на ЕК рецесията в еврозоната през 2013 година ще бъде по-тежка от очакваното. БВП ще се свие с 0.4% през тази година. Предишната прогноза за икономиката на еврозоната беше за свиване от 0.3%. Комисията очаква безработицата в 17-те държави от еврозоната през тази година да бъде 12%. Пролетната прогноза на ЕК сочи, че през 2014 година икономическата ситуация във валутния съюз ще се подобри, като се очаква ръст от 1.2%. 

Инвестициите и потреблението все още се възпрепятстват от балансови корекции, ограничения при кредитирането, очаквания за ниски бъдещи печалби и приходи, както и голяма несигурност по отношение на икономическите перспективи. При все че положението на финансовия пазар значително се подобри и в ЕС като цяло лихвените проценти намаляха, това все още не е дало отражение върху реалната икономика, констатира комисията.

Ден по-рано Европейската централна банка (ЕЦБ) понижи основната си лихва до рекордните 0.5%. Досега основната лихва беше 0.75 на сто и не беше променяна от юни 2012 г.. С това еврозоната се присъедини към клуба на страните с ултра ниски лихвени проценти – САЩ (0.0.25% от края на 2008 г.), Великобритания (0.5% от март 2009 г.), Япония (0.1% от 2008 г.). В ЕС само някои страни от Централна Европа като Полша и Унгария поддържат сравнително високи основни лихвени проценти.

Решението на ЕЦБ бе очаквано. Той се проектира на фона на данните за растяща безработица (12.1 % през март при 11% година по-рано) и понижение на инфлацията във валутния съюз, която през април спадна до 1.2% на годишна база.

На брифинга след заседанието на управителния съвет  президентът на банката Марио Драги заяви, че ЕЦБ е готова да действа, ако икономиката продължи да се влошава. Ключовият проблем остава т. нар. предавателен механизъм, тоест достигането на евтините пари до бизнеса, особено до малкия бизнес, на който се възлага основна роля в борбата с безработицата. Последните данни за лихвените проценти в еврозоната (за март 2013 г.) показват, че средно малките предприятия получават заеми при лихва 4.56% (известно понижение спрямо февруари).