КТБ

ЕПИК, Фондът на Оман и „Джемкорп“ са поискали държавна подкрепа от 2.3 млрд. лв. за КТБ, като осигурят своя дял чрез залагане на активи на „Бромак“. Това подкрепя по-раннно предположение, че Цветан Василев се е самоотстранил от консорциума спасители, за да не дразни БНБ, но де факто стои зад офертата.
Подробностите бяха съобщени от управителя на БНБ Иван Искров пред парламента, който обсъжда възможностите за спасяване на КТБ. ГЕРБ веднага след това се дистанцира от спасяването на банката и поиска да не гласува точката за спасяване на банката.

Дори теоретично да преведат парите, кандидат-спасителите (без фонда на Оман) не отговарят на изискванията на БНБ да станат акционер в банката, каза Искров.
Той потвърди, че консорциумът е представил предложение, но това не е правно ангажираща оферта. Не са приложени документи, че тримата участника отговорят на изискванията за надеждност и пригодност по ЗКИ.

Заявените намерения включват и държавна помощ и ангажименти за законодателни промени, поясни Искров.
Искат се 2.3 млрд. лева участие на правителството за увеличение на капитала чрез дружество , което да бъде създадено между държавата и консорциума с равно участие (50:50).
Участието на консорциума в дружеството-инвеститор ще е преди всичко чрез използване на активи, които консорциумът възнамерява да получи от Бромак, каза Искров. Участието на държавата ще е с парична вноска.

Допълнение: От писмото, публикувано на сайта на БНБ на английски, се вижда, че управителят е интерпретирал свободно предложението. Първото интересно в него е, че се предлага държавата да участва чрез ББР, коeто напомня лятното предложение оздравяване, подкрепено от БНБ

Консорциумът, от своя страна, ще осъществи рекапитализацията на банката чрез набиране на фондове чрез инвестиционно дружество (SPV). Бромак и свързани с него страни (пощенските кутии) ще трансферират всички активи, които имат, на това SPV. Тези активи ще се ползват от SPV като обезпечение за набирането на капитал, с който ще се участва в смесеното дружество с ББР. Тоест не става дума за апорт на активи.

За да се осигури успешна реорганизация, капиталът, осигурен от страните, може да да е над това, което се изисква за отваряне на банката. Участниците в това дружество (консорциумът и ББР) трябва да се съгласят, че ако ако шест месеца след отварянето на анката, капиталовите изисквания на база договорените параметри надвишават необходимото, да има възстановяване.
Предлага се продължаване на ограничението за достъп до депозитите на гарантираните вложителите, докато не се реализира програмата.

Всички негарантирани вземания ще бъдат намалени. При поемане на по-голяма редукция срещу плащане веднага това плащане да се извършва с ДЦК, са друга част от предложенията. Облигационерите ще се третират като негарантираните вложители.
Ще бъдат отменени всички сделки между клиентите на банката след 20 юни (цесии)
Предлага се недостигът да бъде обсъждан и с отстранения мениджмънт и да се гарантира право за изтегляне на капитала независимо от допълнителни регулаторни съображения. Друго предложение е всички разходи след 20 юни да бъдат споделени от акционерите.
Посочено е, че доколкото предложенията се отклоняват от правилата за държавна помощ, правителството ще се ангажира да договори такива изключения.

Изисква се държавна помощ по-голяма от тази, която държавата би предоставила като заем на ФГВБ, обобщи Искров.

Имах някаква надежда, че има шанс да се оздрави банката, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, реагирайки доста бързо. „От това, което прочете господин Искров, излиза, че трябва да извадим от бюджета 2.3 млрд. лева. Ще предложа на парламентарната група т. 3 да отпадне (решението да се даде срок за спасяване на банката).“ Нашите добри намерения може да създадат угроза за бъдеще, каза той и повтори, че бездействието на БНБ има вина да се стигне дотук.

Искате да ни вмените отговорности, които не са наши, заяви Борисов, който очевидно бе подготвен за този развой. Тоест ГЕРБ отново върна решението в полето на БНБ. След почивка Менда Стоянова от ГЕРБ предложи отлагане на спорната точка 3 и точно това бе гласувано.

Гарантираните влогове ще се изплащат без да се чака решението за отнемане на лиценза на КТБ.

По време на дебатите впечатление направиха две изказвания.

Финансовият министър Румен Порожанов предупреди за множество дела срещу държавата.„Във всички случаи ще струва много на държавата и поглеждайки във времето ще има доста негативни ефекти върху публичните финанси“, добави Порожанов.

Той отправи предложение към Менда Стоянова да се проведе закрито заседание на Временната комисия по бюджет и финанси и да бъдат коментирани ефектите, които се очаква да се случат в бъдеще време. Финансовият министър заяви, че имал да каже политически чувствителна информация

Порожанов отправи и препоръка да бъде заверен одитът за деветмесечието от квесторите на база оценките, направени от одиторите. „В момента има дебат по темата за преоценката, така че една заверка на този одит ще помогна на държавата“, каза Румен Порожанов.

„В българския парламент има представители на един икономически кръг, който вече придобива депозити в КТБ. Имаме съмнения, че сегашният директор на Фонда за гарантиране на влоговете е свързан с този кръг“, заяви в парламента депутатът от ДПС Йордан Цонев.
„Ще наблюдаваме много внимателно оттук нататък механизма, по който ще бъде извършена процедурата по несъстоятелност на КТБ. Оттук нататък започва да действа Фондът за гарантиране влогове, той ще предложи на съда синдика и той ще управлява процесите по придобиване на апетитните активи. Ние имаме съмнения, че сегашният директор на фонда (Росен Николов) е свързан с един икономически кръг, който има представители в този парламент и този кръг вече придобива депозити, негарантирани. Имаме точна информация за това, но водени от принципа да не обвиняваме преди да има точни извършени действия и факти, ще го направим тогава, когато това стане факт“, закани се Цонев. „Ще видите кой е искал фалита на КТБ, и ще видите кой организира протести за това и кой дори не се замисля дали има пазарна възможност да бъде направено нещо за банката.“, каза той многозначително.

Росен Николов е бивш кадър на Пощенска, където е работил заедно с Асен Ягодин, бившият шеф на ББР.