Медии

Хората да имат право да не плащат на енергоразпределителните дружества, ако те им доставят некачествен ток. Това е една от поредните нови идеи, обсъждани вчера на работна среща в енергийната комисия на парламента по идея на Явор Куюмджиев, пише „Сега“. Идеята да не се плаща за некачествен ток не е особено добра, възрази обаче Димитър Куюмджиев от икономическото министерство. Клиентите да имат право да възразят, ако получат сметка, по-солена с 30% от обикновената сума, която заплащат месечно, е друго от новите идеи на Явор Куюмджиев. Тогава електроразпределителят ще трябва да докаже правотата си, а задължението парите да се платят до разглеждане на възражението или пък до решаване на спора – когато става въпрос за съдебен спор – отпада.

Спреният заради неплащане ток ще трябва да бъде пускан от местния енергиен доставчик до 4 часа след като сметката бъде платена от клиента, без той да се задължава да плаща допълнителна такса за пускането, допълва „Труд“.

Обитателите на всеки блок ще плащат за топла вода по индивидуални тарифи. Това ще стане, ако бъдат приети готвените от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) промени в Закона за енергетиката. Това обясни директорът „Сигурност на енергоснабдяването“ във ведомството Димитър Куюмджиев.
Самите тарифи пък няма да бъдат определяни от ДКЕВР, както това става при цените на парното. Това ще бъде вменено като задължение на фирмите за дялово разпределение, пише „Стандарт“.

С промени в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС се търси ограничаване на възможностите прекупвачите да притискат селскостопанските производители с прекалено ниски цени за изкупуване. Според тези промени изкупуването на мляко от производителите може да става само с регистриран писмен договор, информира „Сега“.

Всички фирми на МВР ще бъдат ликвидирани, пише „Труд“. Преди това активите им ще влязат в бюджета. Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев се опасява, че при приватизацията винаги може да има съмнения, че печелившите дейности от държавните дружества ще отидат при определени хора.

След покупката на МКБ Юнионбанк от ПИБ, една трета от активите в банковия сектор ще са на т. нар. местни банки, изчислява „Капитал“. Освен чрез органичен растеж на активите основно на три банки – Корпоративна търговска банка (КТБ), ПИБ и Централна кооперативна банка (ЦКБ), делът на местната собственост се увеличи и в резултат на активни придобивания в сектора.