iphone

Брюксел разкри детайли за данъчната сделка на Ирландия с Apple, която до голяма степен обосновава операциите на компанията в Европа. През 1991 г. Дъблин е дал на производителя на iPhone вероятно незаконни отстъпки, мотивиран от съображения, свързани със заетостта.

ЕК твърди, че Ирландия е дава държавна подкрепа на Apple, която може би трябва да бъде възстановена, глоба, която ще възлезе на милиарди евро, предполага FT. Започнато е задълбочено разследване.

Apple отхвърли обвиненията и декларира увереност, че разследването ще покаже, че няма избирателно третиране в нейна полза.

Най-неудобно за Ирландия и Apple ще бъде публикуването на оригиналните протоколи от данъчните разговори през 1990 г. Комисията заяви, че бележките показват, че са договорени данъчни маржове, предмет на обратен инженеринг без икономически основания. Според комисията данъчните правила от 1991 и 2007 г. са дали селективно данъчно предимство на Apple. Според комисията на този етап няма индикации, че оспорваната мярка може да се сметне за съвместима с вътрешния пазар.
ЕК има право да нареди на Ирландия да възстанови незаконната подкрепа за 10 години назад.

Това е част от действията на органите по конкуренция в Европа срещу данъчните сделки на страни от ЕС с Apple, Fiat, Starbucks и Amazon.

В публикуваните откъси от бележки от срещи през 1990 г. данъчните съветници на Apple са дали да се разбере, се групата е готова за приеме печалба, приписана на ирландското й поделение от 30-40 млн. долара.

„Договорено е по принцип надбавка от 65 на сто на разходите, дължащи се на ирландски клон, като тази надбавка пада до 20 на сто при суми над 60-70 млн., за да не се пречи на разширяването на ирландските операции „, се казва в бележката.

Според комисията 65-те процента са нагласени, за да се стигне до облагаем доход от 28-38 млн. долара.

Според анализ на Barclays платените от Apple данъци са нараснали от 7.7 млрд. долара през 2012 на 9.2 млрд. долара през 2013 г., което е ефективна ставка от 26 на сто.

Apple е платила 1.1 млрд. чуждестранни данъци върху 30.5 млрд. долара задгранични приходи преди облагане. Но дори ако Apple трябва да плати 6 млрд. долара – колкото би трябвало да плати по официалната ставка в Ирландия за последните три години, това би оказало значително влияние върху финансовото й състояние.