МФ

Европейската комисия е отклонила исканата от българското правителство дерогация за данък Уикенд. Това става ясно от доклад за изпълнението на бюджета, като отказът е формулиран в писмо от юни.

Искането за дерогация предвиждаше ограничаване до 50 на сто на правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък при наем или лизинг на леки автомобили (предназначени за превоз на пътници с места за сядане без мястото на водача до 8 включително) и мотоциклети, за начислен данък при придобиване и внос на леки автомобили за превоз на пътници с места за сядане без мястото на водача от 6 до 8 включително. То се отнасяше и за начислен данък върху разходите, свързани с тези превозни средства, когато същите не се използват изцяло за стопански цели.
С Писмо от 30.06.2016 г. Европейската Комисия e посочила , че при незадължителното въвеждане на ограничението на правото на данъчен кредит ще продължи неравностойното третиране на определени бизнес активи и няма да опрости събирането на ДДС. В тази връзка България е приканена да преразгледа подаденото искане, но това не е направено.

От МФ поясниха, че според комисията България следва да преразгледа подаденото искане фирмите да могат да избират между два варианта как да облагат фирмените автомобили с право на приспадане на ДДС, които се ползват и за лични цели. Мотивите, изложени от ЕК са, че незадължителното въвеждане на ограничението на правото на данъчен кредит ще продължи неравностойното третиране на определени бизнес активи и няма да опрости събирането на ДДС. Затова България се отказва от този вариант и остава настоящата ситуация.
„Засега сме оставили да видим как ще се напасне бизнесът към данъка върху личното ползване. Това, което се наблюдава, е, че бизнесът предпочита тези активи, които ги ползва предимно за лични цели, да ги извади от ДДС оборота, т.е да не ползва данъчния кредит за тях. Това беше и целта на инициативата за по-справедлива система на ДДС, защото масова практика беше данъчно регистрираните по ДДС лица да се ползват с предимство пред останалите граждани като плащат частично ДДС“, коментира Горанов пред „Капитал“.

Според него отказът е бил очакван, тъй като в другите страни няма избор дали да се прилага този модел или да се води отчетност с пътни листа и да се доказва дела на личното ползване.

Експерти, до които Economix.bg се допита, коментират, че има примери на страни, в които опростената процедура не е задължителна – Дания.