Наредба Н-18

Тази година донесе редица изпитания на фирмите, които извършват онлайн продажби на стоки и услуги.

Най-напред те трябваше да приведат дейността си в съответствие с изискванията на GDPR, като преценят внимателно основанията и сроковете за обработване на лични данни на своите клиенти, променят уведомленията и пренастроят каналите си за маркетинг.

В края на годината пък стана ясно, че НАП ще реализира намерението за регистрация на електронните търговци. Едновременно с новите правила на Наредба Н-18 се въвеждат по-строги изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите и търговците на такъв софтуер.

За да помогнем на бизнеса да се справи с тези предизвикателства, Медийна лаборатория организира конференцията Практически проблеми на електронната търговия.

Бизнес темаТози форум ще се проведе на 29 ноември, четвъртък от 9 часа в зала Преслав на хотел Хемус (най-близка метростанция – Европейски съюз, автобус 94).

Цена: 109 лева

Важно: За двама или трима регистрирани получавате 10% отстъпка с код TWO.

За записване на две събития – отстъпка 10% с код TWIN

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ


Предварителна програма

8:30-9:15 – Регистрация
9:15 -9:30 – Откриване. Очаквани нови изисквания към онлайн бизнеса
9:30-10:15 – Понятие за електронна търговия и изисквания съгласно Закон за защита на потребителите (ЗЗП) и Закон за електронната търговия (ЗЕТ). Понятие за Електронен магазин съгласно Закона за ДДС (ЗДДС)
Христо Копаранов, „Попов, Арнаудов и партньори“
Акценти:
— Понятие за електронна търговия и предпоставки за осъществяването ѝ;
— Законови изисквания към електронната търговия и кога са приложими изискванията на ЗЗП;
— Правомощия на регулаторните органи при електронна търговия;
— Последици при неизпълнение на изискванията на ЗЗП и ЗЕТ;
— Понятие за електронен магазин по смисъла на ЗДДС.
10:15-11:00 – Задължения за документиране и отчетност на електронните магазини според Общия регламент на защитата на данните (GDPR)
Акценти:
— В кои случаи и как да документираме процесите по обработване на лични данни?
— Кои са новото поколение задължения за администраторите на данни?
— Какви са изискванията за документиране на отношенията между администратор и обработващ лични данни, както и за съвместни администратори?
— Нужно ли е съгласие за обработване на данни за електронния магазин?
Бенислав Вътев, „Попов, Арнаудов и партньори“
11:00-11:10 – Въпроси
11:10-11:20 – Кратка кафе-пауза
11:20-12:15 – Новите изисквания за регистрация на електронните магазини и софтуера за управление на продажбите
Веселин Трифонов, директор на отдел „Електронен одит“ в Национална агенция по приходите
12:15-12:30 – Въпроси
12:30-13:00 – Дълга кафе пауза
13:00-14:30 – Данъчни аспекти
– Облагане доходите на физически лица от електронна търговия.
– Третиране по ЗДДС на различни хипотези на доставки на стоки и услуги, предлагани по интернет.
– Предвидени промени за 2019 г. на ЗДДС, засягащи електронната търговия на стоки и услуги.
Бойчо Момчилов, данъчен експерт
14:30- Въпроси

Информация за лекторите

Адв. Христо Копаранов е член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г. Арбитър в Постоянен арбитражен съд при ГБИТК. Работил е като експерт в Комисия за защита на конкуренцията и директор в Комисия за регулиране на съобщенията. Работи в сферата на правото на защита на конкуренцията, потребителското право, телекомуникационно право и регулации. Участвал е в изготвяне на проекта на действащ Закон за защита на конкуренцията, както и в извършване на първите пазарни анализи, регулиращи пазарите на електронни съобщения в България. Представлява клиенти пред КЗК, КЗП и други административни органи, както и пред съдилищата, в това число и Върховния административен съд.

Адв. Бенислав Вътев е член на Софийската адвокатска колегия от 2016 г. Част от специализирания екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори“, който има значителна експертиза и опит в областта на защитата на личните данни. Реализирал е и към момента участва в текущи проекти относно GDPR compliance за корпоративни клиенти: банки, небанкови финансови институции, маркетингов институт, ютилити компании и други.

 

Веселин Трифонов е началник на отдел „Електронен одит“, дирекция „Контрол“ – ЦУ на НАП. Служител на данъчната администрация от 1996 г., като от 2000 г. работи в ЦУ на НАП.

Участвал е в изготвянето на текстовете от Наредба Н-18, свързани с въвеждането на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти.

Отдел „Електронен одит“ е сформиран през 2016 г., като основните му функции са внедряване и развитие на електронния одит /обработка на данни в електронен вид в хода на контролните производства/ и мониторинг и контрол на електронната търговия.

Бойчо МомчиловБойчо Момчилов е адвокат и данъчен консултант. Той е работил в дирекция „СИДДО“ при ЦУ на НАП и Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – София. Автор е на множество публикации и лекции по данъчни теми. Нещатен сътрудник към Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България.

 

 

 

Медийни партньори: newbusiness.bg, pixelmedia.bg