Булдозер

Спадът в промишлеността доближи мащабите от зимата на 2008/2009 г., показват данни на НСИ за април. След рязкото пропадане през март търговията отчита още по-ниска активност.

През април 2020 г. в промишлеността е регистриран спад от 15.7% спрямо съответния месец на 2019 година, тоест на годишна база. Спадът през март на годишна база бе -6.8%, докато през февруари промишлените предприятия са имали нулев растеж.
По-значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – със 74.0%, производството, некласифицирано другаде – с 45.4%, производството на машини и
оборудване с общо и специално предназначение – с 37.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 33.5%. Най-голямо увеличение е отчетено при производството на лекарствени вещества и продукти – с 19.3%.

На месечна база сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 11.4% в сравнение с март 2020 година. Спадът в автомобилната индустрия през април спрямо март е с с 68.2%, докато при лекарствата има ръст с 3.8%.

През април 2020 г. оборотът в търговията на дребно намалява с 19.9% в сравнение със същия месец на предходната година. През април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при
търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.3%), при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 22.9%) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 7.9%).
По-значителен спад при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – със 72.0%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 27.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 20.7%. Увеличение е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 11.7%, на годишна база

На месечна база оборотът в търговията по съпоставими цени спада с 1.4% спрямо предходния месец. Понижението е значително по-малко от отчетеното през март. На месечна база най-голямо понижение има в в: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 28.4%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности – със 17.6% (базов ефект).
Увеличение на оборота на месечна база е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – със 17.8%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 2.4 на сто, тоест налице е отслабване на първоначалния импулс, но е вероятно тенденцията към ръст на онлайн търговията да продължи, тъй като все повече компании се ориентират към този начин на доставки, но за по-големите бизнеси това отнема време.

По предварителни данни през април 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец. През април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 15.0%.