цигари

В сравнение с 2008 г., държавата събира едва 7% повече приходи, при двукратно увеличение на акцизните ставки на тютюневите изделия за периода (45% спад в обема на обложените цигари в продажба). Това сочи анализ на Индъстри Уоч на текущото състояние и бъдещите предизвикателствата пред пазара на тютюневи изделия. Други изводи от анализа са: Увеличаването на теглото на специфичния акциз в цената оказа неравномерно влияние върху пазарните цени в различните сегменти. Влиянието от повишените акцизи беше пропорционално много по-силно върху по-евтините цигари, а ефектът върху по-скъпите цигари беше като цяло по-слаб.

Забраната за пушене вече дава ефект в свиване на продажбите с 3 до 4 процента, макар да е рано да се оценят трайните ефекти. В други страни от ЕС, в които е въведена подобна забрана, продажбите на цигари падат с 4-11%.

Средният ценови сегмент (4.50-5.00 лв.) заема 37% от общия пазар, а ниският сегмент формира 45%. Решенията на пазараните играчи в тeзи сегменти може имат значителен фискален ефект. В средния ценови сегмент всеки 10 стотинки понижение на крайната цена на цигарите водят до близо 5 стотинки на кутия по-ниски приходи в бюджета.

През 2012 г. цените на 24 от най-продаваните 30 асортимента остават непроменени спрямо 2011 г. Ценовата динамика е по-различна сред по-малко популярните асортиментенти, сред които има отделни случаи на агресивно намаление на крайната цена.

Акцизите върху цигарите се очаква да донесат около 6.1% от общите приходи в бюджета през 2013 г. или около 2.3% от брутния вътрешен продукт на България. Те са традиционно относително стабилен приходоизточник заради слабото влияние на текущата стопанска конюнктура върху потреблението и продажбите, обобщава компанията.

Данните за изпълнение на бюджета към края на февруари обаче показаха спад на събрания акциз от продажба на цигари с 9.5 млн. лв. на годишна основа. В същото време, видимо с просто око, контрабандната продажба на цигари процъфтява по пазарите.