евро

Две нови възможности за финансиране на бизнеса

Малките и средните фирми в България скоро ще могат да се възползват от нов финансов инструмент, съобщи след заседанието на Министерския съвет вицепремиерът Даниела Бобева.Същевременно УниКредит Булбанк договори нова схема за финансиране на бизнеса.

На заседанието си в сряда министрите приеха проект на мандатно споразумение между правителстовото, Европейския инвестиционен фонд и «Джеръми България», което възлага на министъра на икономиката и енергетиката да подпише споразумението за Мецанин фонд.

«Проведохме дълги и ползотворни преговори с Европейската инвестиционна банка, с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Черноморската банка за търговия и развитие. В резултат 40-50 малки и средни фирми ще могат да финансират свои проекти от фонда на Джереми България, представлявано от ЕИФ, ЕБВР и ЧБТР» обясни г-жа Бобева.

Средствата във фонда ще са 60 млн. евро.  Основната част от фирмите, които ще бъдат кредитирани, са с годишни приходи между 5 млн. евро и 50 млн. евро. Фондът ще отпуска от 2 млн. до 5 млн. лв. за един проект във всички, допустими по програмата сектори от икономиката. Ще се осигурява мецанин финансиране за разширяване, покупка, изграждане и преструктуриране на бизнес. Приоритетно ще се финансират сектори с добавена стойност, при които има завършен продукт като проекти в преработващата промишленост, с потенциал за износ и др. Няма да се финансират стартиращи бизнеси, а само вече съществуващи предприятия предимно в частния сектор.

«Радващото е, че вече са внесени проекти, които чакат финансиране от фонда», коментира вицепремиерът. Проекти могат да се заявяват на office@mezzanine.bg.

Bulgaria Mezzanine Capital – е съвместно дружество, създадено между Growth Capital Partners AG (GCP) и Rosslyn Capital Partners (RCP). GCP е създадено от основателите на Mezzanine Management Central Europe (MMCE), най-големият мецанин фонд мениджър в ЦИЕ, основан през 2000 г. От 2003 г. досега, MMCE успешно е структурирал и управлявал три фонда с инвестиционен фокус Централна и Източна Европа. RCP е основан през 2002 г. и оттогава е структурирал/ управлявал 5 фонда за дялово инвестиране с над 30 директни инвестиции, основно в България.

Мецанин фондът е един от фондовете по Джереми. Останалите са:

  • Фонд за рисков капитал – 30 милиона евро (Невек)
  • Фонд за растеж – 60 млн. евро (спрян)
  • Фонд за съфинансиране (Empower Capital и BlackPeak Capital) – 50 млн. евро
  • Фондове за стартиращ бизнес (Eleven и Launchub) – 21 млн. евро

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит Булбанк пък подписаха гаранционно споразумение, насочено към подкрепа на близо 270 микро предприятия в България. Споразумението ще позволи на УниКредит Булбанк да предостави на българските предприемачи подобрен достъп до финансиране, особено на тези, които срещат затруднения в кредитирането от страна на традиционни банкови източници (например жени, прекалено млади или възрастни предприемачи).

Гаранциите за микрокредит по микрофинансиране „Прогрес“ се финансират от Европейската комисия и се управляват от Европейския инвестиционен фонд. Гаранцията намалява значително риска за банката, тъй като на ниво кредит се покрива нетна стойност в размер на 56% от остатъчния дълг на кредита. Могат да кандидатстват стартиращи, малки и микро предприятия, занаятчийски работилници и самонаети лица в България.

Кандидатстването е в клоновете на банката.

Механизмът е създаден с 203 милиона евро, осигурени от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Предоставят се заеми под 25 000  евро чрез избрани посредници, участващи в механизма. Микрофинансиране „Прогрес“ не предоставя финансиране или гаранции пряко на микропредприемачи или физически лица. Освен с УниКредит Булбанк ЕИБ работи по тази програма с Микрофонд АД, Джобс МФИ, СЖ Експресбанк.

[related limit=”3″]

Свързани текстове

бизнес Финансирането на нов бизнес – (почти) невъзможна мисия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *