Процент

Доходността на пенсионните фондове за първото тримесечие доближи 3 на сто, показват изчисления въз основа на данните на КФН.

Комисията обяви днес официално доходността на различните фондове за първото тримесечие. Тя обаче представя средна доходност за последните две години.

Така универсалните фондове са отчели средно 6.71% за периода 29.03.2013 г. – 31.03.2015 г., а за осигурените в професионалните фондове средствата по партидите са нараснали с 6.57 на сто.
Най-висока доходност за периода имат доброволните фондове – 7.36% средно.

Най-висока доходност за последните години сред УПФ е разпределил ДСК – Родина – 7.35%. От професионалните фондове с най-висока доходност е „Ай Ен Джи“ – 7.53 на сто. А сред доброволните – Пенсионноосигурителен институт- 11.03%.

Акциите на БФБ осигуриха доходност от минус 1.5% за първото тримесечие, измерено чрез СОФИКС.