тв

Българските семейства разчитат на заплата и тв забава

Българските семейства разчитат основно на доходи от заплати и пенсии и почти всеки има телевизор. Над 8% имат второ жилище, а 4% живеят под наем. Това показва годишната статистика на НСИ за 2015 г.

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 167 лв. и нараства с 4.3% спрямо 2015 година.

Работната заплата се утвърждава като основен доход, а доходите от самостоятелна заетост (например, собственици на малки фирми) и от хонорари намаляват.

Доходът от работна заплата се увеличава с 3.0% спрямо 2015 г. и нараства 1.5 пъти в сравнение с 2008 година. Делът на заплатата в доходите се увеличава леко спрямо миналата година.

Нараства и делът на доходите от пенсии. Те се увеличават с 11.4% спрямо 2015 г., или 1.8 пъти в сравнение с 2008 година;

Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 10.9% спрямо 2015 г., а доходите от хонорари и други извън работната заплата нарастват с с 5.1%, но в сравнение с 2008 г. намаляват с 12.3%;

НСИДоходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 4.7% спрямо 2015 г. и нарастват 1.3 пъти спрямо 2008 година.

През 2016 г. домакинствата са изразходвали по 4 755 лв. средно на лице, което е с 1.9% повече в сравнение с 2015 година.

Делът на разходите за храна намалява от 36.6% през 2008 г. на 30.8 на сто. Увеличават се разходите за свободното време и особено платените данъци и осигуровки, което може да е свързано с увеличаването на заетостта и изсветляването на икономиката.

Спрямо миналата година има и увеличение на разходите за здравеопазване и поддръжка на жилището.

НСИ

Данните показват сериозна, и то положителна промяна в структурата на потреблението. Консумацията на хляб и тестени изделия намалява с 1.5 кг и достига 88.0 кг средно на лице. Увеличава се консумацията на плодове и зеленчуци съответно с 1.4 и 1.6 килограма.

На годишна база с 1.9 л намалява потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 29.2 на 27.3 л) и цигари (от 647 на 639 броя).

НСИПрез 2016 г. в собствено жилище живеят 89.7% от домакинствата, а 6.3% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 4.0% от наблюдаваните домакинства – 2.5% на свободен и 1.5% на общински наем. Второ жилище притежават 8.2% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92.3% от домакинствата, като две трети (72.3%) са изградени в периода 1961 – 1990 година.

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 75.3% от домакинствата. Този дял нараства спрямо 2008 г. Има обаче съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 29.8% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е  96.1%. Интересно е, че делът на жилищата в селата без електричество се е увеличил от 0.1 през 2008 г. на 0.8%.

Само 19.6% от българските семейства имат парно (виж графиката), но делът расте.

Делът на семействата с компютър се е удвоил спрямо 2008 г., като в селата този дял е нараснал повече от три пъти (до 33% през 2015 г. и 32% през 2016 г.). Но снабдеността на селските домакинства с компютър и мобилен телефон е намаляла през 2015 и 2016 г.

n4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *