Търговия

Поведенческият анализ и финансовите иновации, особено тези, които спомагат да споделяне на риска и резултатите, допринасят за драматично подобряване на ефективността на държавната машина. Ето как го правят по света.

[textblock style=“4″]Тази статия е част от темата „Добрата държава“[/textblock]

Нъджове

Живеем в напрегнат свят и сме дотолкова претоварени с информация, че малки промени като пренареждане на стоките/услугите или просто отпечатване на картата с най-близките поликлиники на здравните листовки водят до драматично увеличаване на резултатите.

Създаден преди три години във Великобритания, Behavioral Insights Team търси елегантни решения на сложни проблеми като това намаляване на потреблението на електроенергия или увеличаване на данъчните приходи. Екипът от 15 души е вдъхновен от известната на читателите на този сайт книга Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness на професорите Ричард Талер и Кас Сънстайн. Целта му е да повлияе на британските политики, чрез изграждане на евтини и умни решения на социалните проблеми.

Екипът, наречен звено за побутване (nudge unit), изглежда успява там, където не можаха авторите на книгата. През първите три години от мандата на Обама , Сънстайн оглавява службата по информационни и регулаторни въпроси, където се занимава с одобряване на всяка нова регулация въз основа на анализ на разходите и ползите. Професорът признава, че усилията му са били възпирани от политически климат, който е бил подозрителен към неговите идеи.
Екипът в Лондон се занимава с редица проблеми, като се започне от намаляването на кражбите на автомобили , като предлага контейнери за разчистване на гаражите до разширяване на практиката на изплащане на съдебни глоби чрез система за текстови съобщения.
Например, консултирайки данъчната служба, екипът установява, че текстът на съобщенията, напомнящи да се платят данъците, има значение – пробвайки три варианта на писма, той успява да увеличи постъпленията с 15 процента! В пари това са над 200 млн. паунда. Печелившата стратегия се оказва просто да се напомни, че повечето хора в района вече са внесли данъците, вместо да се цитират законови текстове.

Друг пример – през 2011 г. екипът се заема със задачата за изолиране на таванските помещения с цел енергийни икономии. Оказва се, че това не зависи толкова от отстъпката, колкото от разчистването на таваните от ненужни вещи, така че се предлага такава услуги и в резултат участието в схемата нараства от три до пет пъти.
В ход е преструктуриране на екипа като публично-частно партньорство. Той вече консултира правителствата по целия свят.
САШ, Франция, Австралия и Канада също започнаха да прилагат постиженията на поведенческия анализ в държавното управление.

В Дания Пеле Гулдборг Хансен, председател на мрежата за „побутване” в страна и шеф на сайта iNudgeYou.com работи с правителствени агенции, като комисията за потребителите, за да въведе поведенческият анализ. Групата твърди, че е намалила замърсяването в Копенхаген с 46%. Ние не можем да променим човешкото поведение, но можем да се научим да го разбираме по-добре, казва той пред Time.

Все пак нъджовете срещат съпротива заради намесата в пазара и личния избор. Ако има необходимост от нещо (например здравословен живот) бизнесът предлага съответния продукт, пише „Телеграф”. Докато последователите на Талер и Сънстайн съветват да шоколадовите десерти да не се разполагат близо до касите на супермаркетите, новите технологии ни насърчават да се храним по-правилно. Такъв пример е приложението Fooducate, което сканира стоките в магазина и им дава рейтинг, според това колко са здравословни, или новите преносими устройства (например, гривни), които оценяват вашата фитнес активност.

Финансови иновации

Други социални иновации засягат измерването на резултатите, схемите на финансиране и взаимодействията.

Такъв пример са облигациите за социално въздействие (SIB), финансов инструмент, който мобилизира капитал за решаване на социални задачи. Чрез тях се създава възвращаемост за инвеститорите, социални ползи за общностите и хората и подобрена ефективност за правителствата и социалните агенции.

Social Finance UK създава първият SIB във Великобритания през 2010 г., за да финансира програма за намаляване на рецидивизма сред освободените затворници от Питърбора. През 2013 г., Ню Йорк стартира първият американски SIB в партньорство с Bloomberg Philanthropies и Goldman Sachs. Много други SIB са в процес на подготовка в САЩ, докато във Великобритания вече има 16 такива облигации.

SIB работят по следния начин: Партньорите – правителството, инвеститорите, посредници и доставчици на услуги се споразумяват за инвестиционната структура и търсените социални резултати – например, намаляване на замърсяването. Макар че са с фиксиран срок, тези облигации не носят фиксирана доходност. Плащанията за инвеститорите зависят от постигането на определените резултати. По отношение на инвестиционния риск SIB са по-близки до структурираните продукти или капиталови инвестиции

Въпреки че схемата изглежда обещаваща поради факта, че се плаща за резултати (влияние), остават някои въпроси. Сред тях са подценяването на рисковете и надценяването на възвращаемостта. В доклад на Световния икономически форум за оценка на т. нар. сектор за инвестии в инструменти за влияние, се отбелязва, че има риск чрез тях капиталът да преследва лоши проекти и потенциално да се стигне до надуване на балон. В крайна сметка всичко зависи от способността на администрацията да предлага и управлява добри проекти.