енергетика

ДКЕВР е изпратила две жалби до Европейската комисия, с които иска да отпаднат преференциалните цени на ВЕИ и двете американски централи в „Марица изток“.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) иска промяна на условията за изкупуване на ток от и от производителите на възобновяема енергия, съобщи председателят й Боян Боев на брифинг след проведено открито заседание за цените на газа, предаде „Фокус”.

Прегледът на споразуменията на НЕК с „Контурглобал Марица Изток 3″ и „AES Марица Изток 1“ е показал, че НЕК е задължена да изкупува цялото количество електрическа енергия, произведено от тези централи, обясни Боев. Той добави, че според ДКЕВР този принцип не съответства на третия енергиен пакет и на целите му. Клаузите в тези споразумения не съответстват на стандартните договори за изкупуване на електрическа енергия, сключвани на европейските пазари. Това поставя в благоприятно и изгодно икономическо положение тези две централи спрямо другите производители на електрическа енергия, заяви председателят на ДКЕВР.
Споразуменията, които са сключени през 2001 г., според комисията представляват държавна помощ, тъй като има участие на държавни ресурси, наличие на икономическо предимство, нарушаване на конкуренцията и ефект върху търговията. Това е една заплаха за задължението на България да организира пълна либерализация на енергийния пазар, породена точно от това, че имаме сключени дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия.
„За нас споразуменията между НЕК и тези две американски централи представляват една държавна помощ по смисъла на договора за функциониране на ЕС”, заяви Боев. Регулаторът моли за временно за спиране на тези договори до установяването на всички факти и обстоятелства, касаещи нерегламентирана държавна помощ, съответно изключването им от регулирания пазар.
ДКЕВР е поискала НЕК да започне преговори за изменение на споразуменията по т. нар. дългосрочни договори, както и да се намали пълната цена на енергията на AES „Марица-Изток 1” с 30% и единият от двата блока мине на свободен пазар. На „Контур Глобал Марица-Изток 3” се предлага намаление на цената с 20% и съответно два от четирите блока да минат на свободен пазар. Само от това ДКЕВР се надява да намали цената с 424 млн. лв., като това вече е включено в сметките за новата цена на тока, която трябва да бъде утвърдена в понеделник.

Очевидно без съгласието на двете централи новият ценови модел е под въпрос. Боев допусна, че комисията ще може да променя цената на три месеца.

Относно жалбата за ВЕИ производители, по думите на Боев, инсталирана мощност на ВЕИ-тата многократно надвишава целта за енергия от ВЕИ, изисквана от европейските институции. „Регламентираната в Закона за енергията от възобновяеми източници схема представлява едно прекомерно подпомагане на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници”, каза още Боев.
„В жалбата е описано, че определянето на преференциални цени веднъж годишно не отразява трайната тенденция за бързо поевтиняване на инвестиционните разходи за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ, които са основен ценообразуващ елемент във формирането на преференциалната им цена, което води до завишаване на преференциалната им цена”, допълни Боев.
В жалбите си ДКЕВР настоява ЕК да преустанови държавната помощ за двете централи. По отношение на ВЕИ се предлагат промени в закона, така че вятърните централи и фотоволтаиците да минат или изцяло на свободния пазар (където няма да имат преференции) или по гарантираната цена да се изкупува само определена от комисията част от произвежданата енергия, а останалото да се продава на регулирания пазар по цената на излишъка на балансиращия пазар, която е почти колкото цената от АЕЦ.