Димитър Цвятков е партньор в CMS Sofia. Той става част от екипа на межднародната кантора през 2006 г. Завършил е право в университета University Ludwig Maximilian в Мюнхен, Германия.

Димитър е част от екип „Банкиране и финанси” на CMS София, работил е по големи банкови и финансови проекти. Сред клиентите му са национални и международни банки. Дейността на Димитър Цвятков е фокусирана предимно върху финансирането на недвижими имоти, мерките срещу изпиране на пари, проблемите на преструктурирането, правоприлагането,  несъстоятелност и съдебни спорове.

Вижте интервю с него преди лекцията му за мерките срещу изпиране на пари (2017 г.)