ббр

Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев са били избрани за членове на Надзорния съвет на „Българска банка за развитие“ АД, съобщи МФ.

Членовете на новия Надзорен съвет заменят досегашните проф. Николай Неновски, Деница Кирова и Емил Караниколов. Промените ще влязат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ББР АД функционира в икономически и финансови условия, които налагат управлението на публичните средства на единствената държавна банка в страната да се осъществява все по-прозрачно и ефективно. Министърът на финансите упражнява правата на държавата в капитала на Българската банка за развитие (с акционерен дял 99,99% от капитала на Банката).

Новината е важна, тъй като вместо да кредитира малките и средни предприятия, каквато е основната й задача, ББР АД през последните месеци отпуска кредити за големи компании като „Булгартабак“.

Кирил Ананиев е заместник-министър на финансите в служебния кабинет. В периода 1998-2009 г.  е заместник-министър на финансите при три последователни правителства. Бил е също секретар по финансова политика в администрацията на президента на Република България и съветник към политическия кабинет на министър-председателя.  В периода 2006-2009 г. е член на Надзорния съвет на „Насърчителна банка“ АД/“Българска банка за развитие“ АД.

Атанас Кацарчев е данъчен и финансов консултант, с дългогодишен управленски опит.  Бил е заместник-министър на финансите, председател и член на управителни съвети на търговски дружества, в момента е съветник на министъра на финансите. В периода 2001-2006 г. е член, а от 2006-2009 г. и председател на Надзорния съвет на „Насърчителна банка“ АД/“Българска банка за развитие“ АД.

Димитър Димитров е бил изпълнителен директор на ОББ, заместник-министър на икономическото развитие, подуправител на БНБ, изпълнителен директор на БКК и други. От 2001 до 2011 година е член на Управителния съвет  на  „Насърчителна банка“ АД/„Българска банка за развитие“ АД.