дпс

МФ ни информира, че Фондът за гарантиране на влоговете е погасил предсрочно 30 млн. лв. от задължението си към бюджета. Предсрочното погасяване е оправдано, тъй като лихвите, дължими към бюджета (2,95 %) са почти двойно по-високи от лихвите по другите заеми на фонда. Сумата е достатъчно малка, за да й се обръща внимание, но е доста подходяща за PR. Последва ярко включване на депутата Йордан Цонев, който заяви, че бюджетът е спечелил от фалита на КТБ. “Но 105 млн. бяха спечелени от лихвите – така че не само че не е ощетен бюджетът, а е на печалба”, заяви представителят на ДПС пред бТВ.

Доста медии отразиха безкритично тези добри новини. Но съобщенията и особено интерпретацията на Цонев са повод да се вгледаме по-дълбоко във финансовото състояние на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Неговият отчет е твърде интересен и е повод за доста въпроси.

Както е известно, фондът покри гарантираните влогове на гражданите в КТБ на стойност 3.7 млрд. лева. Това стана за сметка на натрупаните към момента вноски от останалите банки и за сметка на заем от държавния бюджет. Заемът бе на стойност до 2 млрд. лева, от него бяха използвани 1.675 млрд. лв.
В края на годината Фондът предсрочно погаси 1.145 млрд. лв. от заема, получен от държавата през 2014 г. Остана непогасена главница 530 млн. лева. Това, което се пропуска е, че това погасяване стана за сметка на нови заеми, получени от Световната банка и ЕБВР. Двата договора са на обща стойност до 600 млн. евро. Те покриват по-голямата част от задължението към бюджета – тоест един дълг се трансформира в друг дълг. За остатъка от дълга към държавата, се разчита на постъпления от КТБ.

Дотук с добрите новини.

Общата сума на активите според неодитирания ликвидационен баланс на КТБ АД (н) към 31 декември 2016 г. е 1.36 млрд. лв., от които 55 млн. лв. са предназначени за обезпечени кредитори. Очакваната стойност на свободните активи на КТБ АД (н) (без заложените), които могат да бъдат използвани за удовлетворяване на останалите кредитори, се редуцира до 1.16 млрд. лв.
Сумата на вземанията, за които Фондът се е суброгирал към датата на изготвяне на първата частична сметка за разпределение, е 3 701 299 хил. лв. А нетната настояща стойност на вземанията на ФГВБ от КТБ АД (н) в размер на 701.6 млн. лв. (за 2015 г. оценката бе по-висока – 814 млн. лв.)

През февруари бе одобрена първата частична сметка за разпределение на стойност 535 млн. лева, в това число сумата за ФГВБ е 409 млн. лева. Тези пари още не са постъпили във Фонда, поради обжалване. Когато това стане, остатъкът от заема към МФ ще бъде погасен също предсрочно (вероятно и за сметка на част от собствените средства на фонда).

Да обобщим. Фондът плаща на вложителите 3.7 млрд. лева, а дотук си е осигурил получаването на 409 млн. лева. Според баланса му очаква да вземе още около 300 млн. лева. С тези 300 млн. лева, дори те да бъдат събрани, фондът трудно ще се издължи към Световната банка и ЕБВР. Падежът на тези заеми е през 2025 и 2026 г., тоест след по-малко от 10 години

Както показва отчетът на Фонда, той има задължения, които надхвърлят активите му.
ФГВБ

Годишните премийни вноски на банките за миналата година бяха 150 млн. лева, а платените лихви – 48 млн. лева. Фондът предоговори лихвите по двата заема (фиксиран процент от над 1.5%), което би намалило лихвените му разходи.

Въпреки това данните ясно показват, че изплащането на двата заема трудно ще стане само за сметка на предстоящите вноски на банките, ако те се запазят в сегашния размер. Теоретично това е възможно – ако нетните постъпления от банките надхвърлят 100-150 млн. лв. през следващите десетина години, фондът дори може да се разплати, без да чака още пари от КТБ. Но това означава той да бъде изпразнен и всеки вложител рано или късно ще го разбере.

Сметката за КТБ ще бъде сервирана и бавно и полека тя ще бъде разхвърляна върху клиентите на останалите банки (чрез вноските им в един дълъг период).