пари, депозити

Депозитите на предприятията и домакинствата възобновиха силния си растеж (2.4% на годишна база). Те се увеличават с 1.3 млрд. лева само за един месец и вече достигат 58.95 млрд. лева. По-голямата част от увеличението в абсолютен размер е по сметките на граждани – от 39.26 млрд. лева в края на 2014 г. те са нараснали до 39.98 млрд. лева към 31 януари. Спестяванията на фирмите, които намаляваха през декември (бонуси, уреждане на сметки) нарастват с 0.8% на годишна база през януари.
Прави впечатление, че ръстът на овърнайт депозитите изпреварва увеличението на срочните депозити – въпреки разширяването на базата за облагане с данък лихви. Това може да е индикация, че парите се съхраняват по банкови сметки и заради липсата на инвестиционни алтернативи.
На фона на увеличението на депозитите, кредитите се понижават с 8.4% на годишна база. Това отразява до голяма степен изключването на КТБ от статистиката. Затова по-интересни са месечните изменения, а те също показват свиване на кредита – от 50.39 млрд. лева към края на 2014 г. до 49.9 млрд. лева към 31 януари. Това се дължи на понижението при корпоративните кредити – с почти 300 млн. лева за месец, докато при заемите за граждани имаме намаляване на експозицията със 163 млн. лева, като то засяга всички заеми (овърдрафт, жилищни, други) с изключение на потребителските, които са се увеличили следпразнично.