герб

100 бази данни ще бъдат отворени за публиката е решил Съветът за административна реформа към вицепремиера Румяна Бъчварова. Сред тях са имуществените декларации на лица, заемащи висши държавни длъжности, пред Сметната палата, разписанието на влаковете, рейтинговата система на ВУЗ, земеделските субсидии.

Отварянето на данни ще отключи и възможности за бизнеса да създаде и предлага нови услуги. Общо за държавите от ЕС около 40 млрд. евро от БВП се генерират от услуги, формирани на базата на отворени данни.

Основната част от усилията на екипа на вицепремиера Бъчварова тази година ще е съсредоточена върху развитието на държавната администрация. Съществуват над 2000 услуги и над 900 регулаторни режима, които са разпокъсани. Само 13% от услугите са електронни.

Освен това над 60% от транзакциите за 2013 г. са за предоставени удостоверителни услуги, чиито крайни потребители не са гражданите и бизнесът, а други администраци, и гражданите се явяват като посредници между администрациите. Пример са случаите, когато гражданите трябва да представят на една администрация удостоверение, издадено от друга администрация. Премахването на този проблем ще спести десетки милиони човекочаса всяка година. За целта ще се направи пълен одит на административните услуги и регистри, обещават от администрацията на Бъчварова. Подобни намерения в предходното правителство заяви бившият вицепремиер Даниела Бобева, но се оказа, че на практика администрацията почти не намали изискванията удостоверения.

Акцент в административната реформа ще е извършването на оценка на въздействието на законодателството, в партньорство с Народното събрание. Това също е стара идея.

С въвеждането на задължителната оценка на въздействието, в редица държави отчитат до 40% намаляване в броя на новите закони, както и подобрено качество на нормативната уредба. Сега средно по 2.5 нормативни акта на ден търпят промени, което прави средата за бизнес нестабилна.

 

Важно за правителството е и включването на гражданските организации и бизнеса при формирането на политиките и вземането на управленските решения. Чрез по-доброто структуриране на обществените консултации правителството ще се възползва от по-широка експертиза и участието на повече заинтересовани страни в процеса по вземане на решения.

 

Още през първите два месеца на правителството беше разработена и одобрена Пътна карта за изпълнението на Стратегията за административна реформа 2015–2020 г. и беше подготвена за публично обсъждане Пътна карта за електронно управление 2015–2020 г. Приключи и изготвянето на проекта на Оперативна програма „Добро управление“, която беше съобразена с новите пътни карти, тъй като ще е основният източник на финансиране, даващ достъп до над 650 милиона лева за модернизиране и оптимизиране на администрацията.