МФ не посмя да промени сериозно данъка за МПС

Старите автомобили ще продължат да се облагат с по-ниски данъци при равни други условия, въпреки опита на Министерството на финансите да промени начина на изчисляване на данъка за колите, така че да наложите по-тежко облагане на замърсителите.

Това е така, тъй като формулата остава все така усложнена и все така под влияние на общините. Очакваше се МФ да предложи по-съществена промяна, тъй като много държави от ЕС въвеждат ограничения за дизеловите автомобили, което пренасочва трошките към страни с ниска покупателна способност като България. Този факт дори не е отбелязан в оценката за въздействие.

Големият проблем в България са старите автомобили. Само 12% от регистрираните ППС са на възраст под 10 години. Това не са само трошки, които просто не са свалени от регистрация. През първите осем месеца са регистрирани 35 хиляди нови превозни средства (вкл. мотоциклети), 189 хиляди употребявани и почти 68 хиляди “други”, показват данните на МВР. Или от новите регистрации едва 12% са нови автомобили, тоест проблемът се възпроизвежда.

Данните показват още, че от 30 853 ППС (вкл. товарни), регистрирани през първите осем месеца, с Евро 6 са 29991 (включително 19 555 леки автомобила), а 177 – Евро 5

Запазва се правото на общинския съвет да определя размера на данъка  в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила. Предлага се обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и включване на два нови диапазони към съществуващите в ЗМДТ размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW.
Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години: 2,3 за автомобили до 5 години включително; 1,5 за автомобили над 5 до 10 години включително; 1,3 за автомобили над 10 до 15 години включително; 1 за автомобили над 15 до 20 години включително и 1,1 за автомобили над 20 години.
По отношение на коефициента за екологична категория с проектозакона са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера му в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, като за категорията “Евро 6” коефициентът осигурява облекчение между 40 % и 60 %, за “Евро 5” между 20 % и 40
%, за “Евро 4” – до 20 %. Утежненията, осигурени от коефициента за екологична категория за по-ниските от “Евро 4” екологични категории, са както следва: за категория “Евро 3” – до 10%, за “Евро 2” – от 10 % до 20 %, за “Евро 1” – от 20 % до 30 % и за автомобилите без екологична категория утежнението е между 30 % и 40 %.
Във връзка с въвеждането на екологичен компонент, отпада досегашното облекчение за катализатор.

По този начин правителството се опитва едновременно да прилага два критерия – имуществен и свързан със замърсяването.

Според оценката за въздействие, за автомобили до 5 г. от датата на производство и отговарящи на по-високи екологични категории промяната ще се отрази в намаление на данъка върху превозното средство. За автомобилите (над 15 г.), съответстващи на по-ниски от „Евро 4“ стандарти, данъкът ще се увеличи, което е свързано главно със занижените им екологични характеристики. Над 50 % от автомобилите над 15 г. са с мощност под 74 24 kW, което предполага, че досега са ползвали данъчно облекчение за действащо катализаторно устройство, което облекчение в настоящия законопроект отпада и се заменя с екологичен компонент, който за старите, неотговарящи на екологична категория по-висока или равна на Евро 4, представлява утежнява коефициент. С оглед на предвиденото отпадане на ограничаващото условие в сегашния закон за ползване на данъчно облекчение при екологични стандарти Евро 3 и по-високи само за автомобилите с мощност на двигателя не повече от 74 kW, се очаква отпадането на това ограничение да компенсира в максимална степен предвидените утежнения от коефициента за екологична категория за по-старите автомобили.

Според мястото на регистрация на автомобила данъкът за една и съща кола може да се различава до … пъти. Това също не е справедливо, тъй като много автомобили са регистрирани на места, различни от обичайното им местопребиваване.

“Има промяна във формулата на изчисляване на налога, но отново не се прилага принципът “замърсителят плаща”, коментира председателят на АИКБ Васил Велев пред БНР.

Поради наличието на два противоречащи си критерия се получава противоречие на целите и е възможно коли, които замърсяват повече да плащат по-малък данък от коли на същата стойност.

Новата формула е добра за по-мощните коли (от 74 до 150 кW) с екокатегория и  “наказва” колите над 20 години, колите с мощност над 150 КW  и колите без сертификат Евро 6 (за коли без еко категория и с Евро 1, 2 и 3 данъкът се може да се увеличи, докато за Евро 4 и 5, в някои общини и за Евро 3 корекцията към понижение е по-малка от досега, но пък коли над 74 кW и сертификат Евро 4, 5 и 6 получават намаление заради екокоефициента).

Въпреки това старите коли, които са и по-големи замърсители в редица случаи ще се облагат с по-нисък данък.

Примерът по-долу е разработен с презумпцията, че общините наложат най-ниския размер:

  1. Възраст до 5 години            

Eвро 6                                   

1.1 Мощност 74 кW                     

Преди                                     44.7552

След                                       36.7632

1.2. Мощност 100 кW                   

Преди                                     308

След                                       101.2

2. Възраст 10-14 г.                    

Евро 4                                   

2.1. Мощност 74 kW                     

Преди                                     29.97

След                                       25.974

2.2. Мощност 100 kW                   

Преди                                     165

След                                       71.5

3. Възраст 20 години               

без катализатор и екологична категория

3.1. Мощност 55 кW                     

Преди                                     22

След                                       26.741

3.2. Мощност 260 kW                   

Преди                                     319.8

След                                       780.78

При това общините могат да определят до три пъти по-високи стойности.