ДАНС

Изискванията на променения закон за мерките срещу изпиране на пари ще представят водещи експерти от САД ФР на ДАНС , Милена Рибарова от EY и консултантът Симеон Петков на 28 май в Голямата зала на БАН в София.

Бизнес тема: Нови изисквания към мерките срещу пране на пари се организира от Медийна лаборатория, която е собственик на Economix.bg.

ЗМИП предвижда мерки за превенция на използване на финансовата система за изпиране на пари. Както и досега той засяга голям кръг лица – от банки, лизингови компании, инвестиционни посредници и застрахователи до политически партии, счетоводни къщи, брокери на имоти и ЧСИ. Изискванията към тях са разширени и включват комплексна проверка на клиентите, включително идентификация на клиента и действителния собственик и проверка на произхода на средствата, оценка на риска и оценка на рисковия профил на клиента.

Както вече информирахме, срокът за актуализиране на вътрешните правила е удължен. Други промени в ЗМИП въвеждат съществени изменения по отношение на компаниите от финансовия сектор, адвокатите и др.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

9:30-10:30 часа

Нови изисквания на превантивното законодателство срещу изпиране на пари. Промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари

Лектори: Екип на САД ФР на ДАНС

10:30-11:00 часа  Въпроси
11-11:30 часа Кафе пауза
11:30-12:20 часа

Оценка на риска на задълженото лице. Оценка на риска и рисковия профил на клиента

Лектор: Симеон Петков, CAMS, IFSCO

12:20-12:30 часа Въпроси
12:30 часа

Възможности за автоматизиране на процеса за постигане на нормативно съответствие

Лектор: Милена Рибарова, EY Bulgaria


Заявките трябва да са платени преди събитието.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на тел. 02 468 9115.

Към регистрация