Цветелина Василева

Цветелина Василева e юрист и притежава богат опит в областта на обществените поръчки.
Завършила е право в Юридическият факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. От 2003 до 2016 г. е работила в Комисия за защита на конкуренцията. Заемала е длъжността Директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии“.
Автор на редица публикации в правни и специализирани издания на теми, свързани с прилагането на Закона за обществени поръчки. Лектор в множество вътрешно-ведомствени и изнесени обучения по практиката на КЗК и ВАС, свързана с обществени поръчки.
Понастоящем е консултант по правилното приложение на ЗОП и ППЗОП.