uber

КЗК санкционира холандските дружества Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. с по 50 000 лв. за извършени нарушения при предоставяне на услугата UberX на територията на гр. София. Нарушението е  по чл. 29 от ЗЗК е засяга общата забрана за нелоялна конкуренция.

Производството е образувано служебно с решение на Комисията във връзка с получена от Столична община информация относно въвеждане на услугата „UberX“ на територията на гр. София, като впоследствие е обединено с друго производство, образувано по искане на „О’Кей Супертранс” АД срещу„Юбер България” ЕООД, отново във връзка с услугата UberX.

Според КЗК услугата има белезите на таксиметров превоз на пътници, доколкото се извършва с лек автомобил срещу заплащане, по заявен от пътника маршрут чрез мобилното приложение Uber, което осъществява връзката между пътника и фактическия изпълнител на превоза – ползвателя-водач. При сравнение между предлаганите от Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. услуги и услугите, предоставяни чрез други мобилни приложения (дори и услугите на типичните таксиметрови компании) се достига до извода, че услугите са взаимозаменяеми, тъй като водят до един и същи резултат – осъществяване на платен превоз от една точка до друга.

Но в случая при UberX не се изисква изпълнителят на превоза да отговаря на определените в българското законодателство изисквания към таксиметровите шофьори и техните автомобили. В този смисъл при предоставянето на процесната услуга Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. нарушават добросъвестната търговска практика поради противоречие с нормативно установените правила, уреждащи извършването на обществен превоз на пътници / таксиметров превоз. Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. създават условия за заобикаляне на закона, спестявайки на ползвателите-водачи средствата за издаване на необходимите лицензи и разрешителни за извършване на таксиметров превоз. По този начин ответните страни нарушават правилата на честната конкуренция, като си осигуряват нелоялно предимство пред конкурентите и извличат икономическа полза от това поведение.

Юбер не е компания за таксиметров превоз, а платформа, която свързва шофьорите с потенциални клиенти. Въввеждането на услугата е повод за спорове в целия свят.

Разиер, както и Юбер Б.В. не предоставят транспортни услуги и не наемат трети лица да извършват транспортни услуги от името на Разиер/ Юбер Б.В., както и не притежават, не отдават под наем и не оперират с моторни превозни средства. КЗК признава, че са налице два договора, които не засягат превоза на пътници – между Юбер Б.В. и пътуващите лица за използването на мобилно приложение Юбер и между Разиер и шофьорите за достъп до мобилно приложение Юбер.

Разплащанията се осъществяват от трето лице – платежна институция.  Цената се изчислява, като се събере таксата за повикване (70 ст.) и се добавят сумите за изминато разстояние – (40 ст. / километър) и времето (20 ст. /минута престой), за което потребителят е стигнал до крайната точка. Минималната цена за превоз е 3 лв. Също толкова е и таксата за отменена поръчка. Посочва се, че мобилното приложение е било свалено 5000 пъти от декември до март 2015 г.

От компанията твърдят, че не са в конкуренция с другите таксиметрови фирми, а със сайтове, които предлагат споделено пътуване. Шофьорите сами решават да приемат споделено пътуване и не са длъжни да се отзовават, твърди “Юбер”. Според нормативната база в България са налице четири начина за наемане на такси – от таксиметрова стоянка, обозначена с надпис „ТАКСИ“, от незабранени места за паркиране и престой, чрез подаване на сигнал с ръка от улицата и чрез повикване по телефон, но не и чрез мобилно приложение, според компанията.

Аналогично, Разиер сочи, че услугата UberX не е превозна услуга, а технологична услуга.

ИА Автомобилна администрация обаче е на мнение, че услугата, макар да няма аналог в страната, е заобикаляне на закона. Според нея обстоятелството, че цената за извършения превоз се определя въз основа на изминатото разстояние, което се отчита чрез GPS система, без да е необходимо автомобилът да е оборудван с електронен таксиметров апарат с фискална памет, се явява нарушение на правилата за извършване на превоз на пътници с леки автомобили, а не специфика на услугата UberX.