Данъци

През тази година данъчната бюрокрация ще струва 26.4 милиарда евро на италианските данъкоплатци. На второ място е България, където разходите в същата категория ще възлязат за текущия период на 16.6 милиарда евро. Тази новина препечатаха повечето медии вчера.

Макар и стряскащо, числото дори на пръв поглед е невярно. Работата е там, че 16 млрд. евро е целият ни бюджет (31.7 млрд. лева). А той, както знаем, се пълни освен от данъци, и от други източници. Няма как разходите за събиране на данъци да са повече от самите данъци.

Освен в пари, разходите се измерват и във време – тоест изчислява се колко струва попълването на различните документи, уточняват авторите на проучването. Добавянето на времето за плащане на данъци  е важно уточнение, но дори то не обяснява 16-те милиарда, безкритично разпространени от медиите.

Ето как би трябвало да изглеждат числата за България:

Активните фирми (регистрирани по ДДС и подаващи отчети в НСИ) са 363-365 хиляди.

Съгласно Doing Business у нас има 15 вида данъчни плащания, които отнемат на данъкоплатците 454 часа годишно. Умножаваме по 4.73 лв. (часова ставка на база на средната заплата) и получаваме 783.8 млн. лв.

Добавяме и загубата на време поради данъчните ревизии, които се точат по 177 дни и получаваме още 73 млн. лв.

Според последните данни, които могат да се намерят на сайта на НАП, самата агенция е похарчила за събиране на данъци през 2011 г.  174 млн. лева.

Да добавим и сумата, която се плаща на банките за такси по преводите – оценките варират от 50 до 100 милиона лева.

Общата сума разходи за бизнеса, е около 1.1 млрд. лева. Няма достоверни данни, въз основа на които да изчислим разходите за данъкоплатците – физически лица, но е очевидно, че разликата с изчисленията на италианската организация е в пъти. Разбира се, 1 милиард лева също е огромна сума.