Преобразяването на банковия сектор в Кипър е в пълен ход, а главни действащи лица в него са чужденци. В същото време ролята на кипърската църква в Гръцката банка бе отслабена и от водещ акционер с дял около 20 на сто, в момента тя притежава 7,15 на сто, а нарастването на капитала на въпросната финансово-кредитна институция може да доведе и до спад на този дял. Преди това църквата претърпя загуби и в Банката на Кипър. Там тя вече не играе ролята на регулатор, а трима банкери – ирландец, щвейцарец и холандец са поели менджмънта и ръководствата на управителните съвети и определят настоящето и бъдещето на банковия сектор на острова.

Това става в момент, когато в доминираните от чужди акционери кредитни институции идват чужди акции през инвестиционни фондове от Америка, Русия и Европа, а управлението на Банката на Кипър и на Гръцката банка е преминала в ръцете на банкери от ирландски и холандски произход.

Вярна на кипърската банкова традиция е останала само държавната кооперативна банка, където кипърецът Мариос Клиридис е изпълнителен директор. Изключение в тази насока са и дъщерните поделения на гръцките банки, развиващи дейност на местния пазар и които продължават да се управляват от кипърски банкери.

Новите чужди управители на банките ще трябва да дадат решения на необслужваните кредити, натрупали се в резултат на невижданата кредитна експанзия, предприета от предишните ръководства.

Любимци на новите акционери на Банката на Кипър са изпълнителният директор Джон Хурикан и все още силният банкер Йозеф Акерман от швейцарски произход, който се очаква да бъде излъчен за президент от общото събрание на банката на 20 ноември. А това означава, че ерата на предишните кипърски гуверньори вече принадлежи на миналото.

Ирландският изпълнителен директор Джон Хурикан е на кормилото на Банката на Кипър от ноември 2013 г. и големият въпрос, на който той е призван да даде решение, е свързан с необслужваните кредити, раздавани през предходните години.

Акционерното „преструктуриране“ предизвика сериозни сътресения и промени в Банката на Кипър и в Гръцката банка както по отношение на тяхната работа, така и във връзка с възникналите нови реалности спрямо клиентите. Новите акционери на банките показват, че искат да вдигнат летвата и че амбициите им ще проличат накрая. От времето на кипъреца Андреас Илиадис в Банката на Кипър, раздал печалби на акционерите, а в крайна сметка се видя, че ще са нужни милиони за постигане на капиталова адекватност.

Андреас Илиадис пое Банката на Кипър през 1991 г., като откри първото й поделение в Гърция. Последваха славни времена за институцията както на гръцкия, така и на кипърския пазар. През юли 2012 г. той се оттегли. Отличните му връзки с политическите и банкови среди, печалбите на банкатао превърнаха Илиадис в „любимо дете“ за повечето акционери. Преди „подстрижката“, наложила се заради кризата, кипърската църква бе вторият акционер на банката със силна подкрепа за Илиадис.

Сегашната реалност обаче е друга и тя е продуктивана от отстраняването на кипърските банкери от финансово кредитната система на острова, от икономическата среда и от участието им в центровете за взимане на решения, отнасящи се до бизнеса. На този фон, след като първоначално Гръцката банка изненадващо получи мощна подкрепа от църквата при нейната рекапитализация, впоследствие там нещата се промениха и бяха извършени рокади, като управлението й бе поето от чужди инвестиционни фондове.

По БТА