индустрия

Първите данни на НСИ за януари и февруари не са много добри, като внимателният анализ показва, че това се дължи и на необичайно студеното време. Но някои сектори като енергетиката и онлайн търговията са спечелили от това.

Производството в промишлеността намаля с 1.2% спрямо съответния месец на 2016 г. Данните са показателни – спад е отчетен в преработващата промишленост – с 3.7%, и в добивната промишленост – с 2.8%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 6.9%. Заради увеличеното натоварване на мощностите в енергетиката през януари България дори спря износа на ток.

Данните за преработващата промишленост също са красноречиви. Сектори като електрониката, производството превозни средства и авточасти и химическата промишленост отчитат ръст, докато сектори, в които преобладават по-малки фирми като производството на напитки, текстил, дървообработка и ремонт на машини имат двуцифрен спад на годишна база.

Строителството през първия месец на годината отбеляза спад с повече от 10 на сто на годишна база.

Туризмът също отчете намаление на нощувките през януари – с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Все пак приходите от нощувки са нараснали с 5.5%, което се дължи главно на приходите от чужди граждани – с 8.8%, докато приходите от нощувки на български граждани са нараснали с 1.4%. Излиза, че туризмът е успял да компенсира спада на нощувките от лоукост туристи за сметка на повече продажби в ски курортите. Миналата година имаше сериозен ръст на неорганизирани туристи у нас благодарение на експанзията на нискотарифни авиокомпании.

onlineТърговията, при която имаме ръст с 4% по съпоставими цени спрямо предходия януари, изглежда изключение от посочените тенденции. Но проследяването данните показва базов ефект – през януари 2016 г. търговията се сви. Детайлите разкриват и някои интересни тенденции. Например, интернет търговията, която след бурния ръст през 2015 г. имаше колеблива 2016 г. (а по текущи цени отбелязваше понижение), през януари внезапно се засили като постига ръст по съпоставими цени с 22% (с 15% по текущи цени). Възможно е това също да е реакция на лошото време. Увеличават се също продажбите на дрехи и лекарства. Търговията с горива намалява по съпоставими цени, но не и по текущи. Можем да спекулираме дали обемите продадени горива са намалели защото хората не са пътували предвид лошото време, или заради поскъпването на бензина.

Прекъсването на снабдяването доведе до увеличаване на цените на някои храни през януари. Данните за февруарския ИПЦ показват, че някои от тези увеличения наистина са били временни – цените на доматите например, падат с 18%, докато краставаците и др. плодове и зеленчуци продължават да растат. Като цяло през месеца имаме нулева инфлация, въпреки поскъпването на горивата и разходите за комунални услуги.