В: Тренд

Коментар на последните икономически данни и индикатори

06
мар.

Ръстът на икономиката през 2012 г. е бил 0.8%

През 2012 г . БВП възлиза  на  77 583 млн. лв . по текущи цени. Той нараства  в реално изражение с  0.8…

02
мар.

Печалбата на банките нарасна

В края на януари печалбата на банките е в размер на 63 млн. лв., което е с 8 млн. повече в сравение…

01
мар.

Бюджетният дефицит е над половин милиард за месец

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари е отрицателно в размер на 536.5 млн. лв.. Тук…

28
фев.

НСИ видя оптимизъм в икономиката

През февруари 2013 г. общият бизнес климат се повишава с 5.7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения…

27
фев.

Данък лихви размести стотици милиони левове

Данък лихви премести стотици милиони от облагаеми към необлагаеми сметки, показва статистиката на БНБ за януари. От нея става ясно, че само…