В: Събития

Информация за предстоящи и минали конференции и семинари

23
окт.

Киберсигурността изисква комплексни решения

МТИТС

Голяма част от пробивите в информационната сигурност могат да се преодолеят чрез подходящи организационни мерки и процедури, а не непременно с допълнителен…

10
май

Представители на ДАНС и експерти от практиката разясняват ЗМИП

ДАНС

Изискванията на променения закон за мерките срещу изпиране на пари ще представят водещи експерти от САД ФР на ДАНС , Милена Рибарова…

05
мар.

ЗМИП налага нови изисквания за рискови клиенти

ЗМИП

Законът за мерките срещу изпиране на пари, който влезе в сила от март 2018 г. и неговият правилник, публикуван през януари 2019…

11
фев.

Изтичащи срокове по ЗМИП

До 15 февруари на текущата година лицата, които са задължени да прилагат мерки срещу изпиране на пари, изготвят на годишна база план…

20
дек.

Данъчно третиране на лизинга

От 1 януари влиза в сила нов МСФО 16 Лизинг, който въвежда промени в отчитането основно при лизингополучателите (такива са и наемателите)….

30
ное.

Възможни са промени в наредбата за касовите апарати

НАП няма намерение да изисква от всички собственици на електронни магазини да декларират софтуера, който използват (особено софтуер с отворен код). Това…