растеж

През 2016 г. БВП възлиза на 92 635 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на НСИ. БВП нараства в реално изражение с 3.4% спрямо 2015 година, а номиналният ръст е с 4.6%.

За сравнение през миналата година реалният ръст бе 3.6%, което бе обяснено с усвояване на еврофондове.

Данните за цялата минала година, получени като сума от тримесечни данни, показват, че за първи път от 2010 г. имаме сериозен положителен принос на външната търговия със стоки и услуги. Положителното търговско салдо е 2.8 млрд. лева или 3.1% от БВП, а то само през две години е било над нулата (през 2011 г. – 304 млн. лева и през 2015 г. 131 млн. лева).
Брутната добавена стойност през 201 г. възлиза на 79 937 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 2.9% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2015 година.
Индустриалният сектор създава 28.0% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с 2015 година. Секторът на услугите създава 67.6, а аграрният сектор – 4.4% от добавената стойност.

По сектори най-голям ръст отбелязват недвижимите имоти (не са правени корекции на условната рента заради отчетеното поскъпване на имотите) – с 6.1% по съпоставими цени спрямо миналата година.
След силния спад от 2015 г. селското стопанство отбелязва ръст с 4.3%. Промишлеността нараства с 2.8%, докато строителството се свива с 2.5% по съпоставими цени.
За поредна година имаме силен ръст на корективите (със 7.2% по съпоставими цени), зад което стои по-голямата събираемост на ДДС.

gdp

През четвъртото тримесечие на 2016 БВП се увеличава също със 3.4% спрямо същия период на предходната година, както сочеха и експресните оценки. На годишна база брутната добавена стойност през тримесечието се увеличава с 3.1%. Този ръст се дължи на потреблението ръста на износа, докато бруто образуването на основен капитал бележи спад от 4.5%. Най-голям ръст през тримесечието има ИТ секторът – ръст със 7.3% (сезонно изгладени данни), както и културата и спорта, търговията и земеделието. Промишлеността е нараснала с 2.%, докато строителството отбелязва спад с 3.6%, зад което стои и базов ефект.

Междувременно БНБ публикува прогнозата си за тази година, която предвижда забавяне на растежа до 2.8%, а за 2018 г. – 2.9%