евро

Еconomix.bg ще организира на 6 юни конференцията Бизнес тема: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж. Конференцията се провежда с подкрепата на Асоциация на индустриалния капитал в България и в партньорство със списание Мениджър и вестник СЕГА.

Logo_aikb_bg_Форумът е ориентиран към представители на бизнеса и банките. Ще бъдат разгледани стратегията за интелигентна специализация и критериите за оценка на проектите и новите финансови инструменти.

Програмата включва лекции и два дискусионни панела. Те ще представят ролята на индустриалната политика през призмата на локализацията и специализацията (вертикална продуктова верига) и ролята на публично-частните партньорства за повишаване на конкурентните предимства на страната и увеличаване на производствата с висока добавена стойност.

Представителите на бизнеса ще научат повече възможностите на новите схеми.

Ще изчезнат ли грантовете през новия програмен период? Как предприятията могат да се възползват от новите финансови инструменти?

Това са само част от въпросите, на които участниците ще намерят отговор. Сред лекторите са представители на администрацията, консултанти и финансисти. Форумът е достъпен след регистрация.