Новите разпоредби, свързани с личното ползване на фирмени активи – възстановяват справедливостта в данъчното облагане, но бизнесът среща сериозни трудности с прилагането им. Това стана ясно по време първия форум Бизнес брифинг: „Данък Уикенд”. Той бе организиран от economix.bg и комуникационна агенция ProWay със съдействието на Българска стопанска камара.

Много участници заявиха, че искат да спазят закона и дори да направят корекция за личното ползване през предходни години и да внесат данък, но имат неясноти. „Проблемът е, че много фирми работят в сенчеста икономика заради недомислиците в закона. Така че поне към тези светли фирми бъдете малко по-толерантни”, обърна се един от представителите на бизнеса към Росен Иванов, директор на „Данъчно-осигурителна методолия” в НАП, който бе сред лекторите.

Иванов представи новите моменти в облагането (или т. нар. Данък Уикенд и Данък Натура), като отговори на многобройните въпроси. При  закупуване на един актив трябва да вземете това решение  – пълен или пропорционален данъчен кредит, каза той на участниците. Един орган по приходите доста трудно може да оспорва вашите намерения към определена дата. Иванов подчерта изрично, че разходите за пътуване от дома до местоработата, специално на управителите, са разходи за лично ползване, за което има и решение на Съда на ЕС.

Милен Райков

Милен Райков

Финансовият директор на БСК Станислав Попдончев представи резултатите от анкета сред членовете на работодателската организация, според която 60% от предприятията разполагат с активи, които се използват и за лични цели. От тях 42% са заявили, че изпитват големи затруднения при изчисляване, деклариране и внасяне на данъка, 35% изпитват малки затруднения и само 23% са отговорили, че не срещат трудности по прилагането. Попдончев представи и анализ на БСК, от който се вижда, че данъчните и осигурителни закони са най-често променяната нормативна уредба през годините.

Бяха съобщени данни на НАП, от които се вижда, че покупките на леки автомобили с право на данъчен кредит през 2015 г. са достигнали сумата от 190 млн. лева, а общата данъчна основа за периода 2013-2015 г., включително разходите за гориво и поддръжка на леки автомобили, доближава 920 млн лв.

Съдружникът в „Ърнст и Янг България” ЕООД Милен Райков и Антон Цонев, мениджър „Данъци” в международната компания представиха еволюцията на проблема на европейско ниво, както и практиката на Съда на ЕС. Райков, както и други участници, обърнаха внимание, че някои неща са неделими и водеща е т. нар. „доминантна употреба”.

Димитър Войнов

Валентина Василева и Димитър Войнов

Данъчните експерти Валентина Василева и Димитър Войнов проведоха практическо обучение във втората част на форума. Те трябваше да отговарят на множество въпроси, свързани с начина на документиране на доставките (например, използването на GPS отчети), разделянето на личното ползване, разминаванията между ЗКПО и Закона за ДДС, брака на активи по ЗДДС.

По някои въпроси имаше разминаване на мнения. Такъв казус е дали наличието на документация (пътни листа) по Закона за ДДС изключва да се избере правилото 50:50 по ЗКПО (тоест да не се доказва дял на лично ползване, а да се облагат директно 50% от разходите за автомобила). Имаше различни мнения за начина на разделяне на личното и служебното ползване, както и за документирането на заплащането на разходите, които възстановява работника – например, за лични разговори по служебен телефон. Един от големите неясни моменти са т. нар. други активи по ЗКПО (телефони), при които доказването на личното ползване е проблемно.

Очаквайте подробности!