цигари

Булгартабак – дружеството с най-таен собственик, през последните седмици се превръща в компания с особен законодателен статут.

Общо събрание

Общото събрание на акционерите на „Булгартабак“ се проведе в понеделник, 30 юни. Единствената информация, която директорът за връзки с инвеститорите предостави по телефона е, че е имало кворум. Какви са решенията – не е известно. Компанията се търгува на БФБ и някакви хора купуват и продават акции вече четири дни без да знаят дори дали наистина е решено да няма дивидент, както се предлагаше.
До 17 часа на 3 юли такъв протокол не е публикуван. Съгласно наредба №2 „публичните дружества представят на комисията и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите им, протокола от общото събрание на акционерите, съгласно чл. 117, ал. 1 ЗППЦК в срок 3 работни дни от провеждане на събранието.“ Чакаме с интерес.

Това общо събрание бе важно по две причини, които го правят важен етап от борбата за овладяване на холдинга. Първо, имаше призиви към КФН да лиши мажоритарния акционер от глас, докато не отправи търгово предложение. Второ, имаше опит от Едоардо Миролио, който притежава 7% от холдинга, да наложи нов дневен ред, включително смяна на Съвета на директорите и гласуване на дивидент. Това искане не бе вписано от съдия Румяна Ченалова, която се усъмни, че Миролио има качеството на акционер (чрез т. нар. отрицателен установителен иск, предявен от БТ).


Търгово предложение

През март собствеността на „БТ Инвест“, което притежава 79.8% от акциите на „Булгартабак“, бе прехвърлена чрез три офшорки на неизвестно физическо лице.

Според Закона за публично предлагане на ценни книжа лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от една трета от гласовете в общото събрание на публично дружество, в което няма лице или лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 50 на сто от гласовете в общото събрание, е длъжно в срок 14 дни да отправи търгово предложение – тоест да предложи да изкупи акциите на останалите акционери. Ако не направи това, трябва да прехвърли акции, така че делът му, включително чрез свързани лица, да спадне под от една трета от гласовете. Или губи право на глас.
Дни преди общото събрание на 30 юни, собствеността на „БТ Инвест“ бе поделена, като в играта влезе нова офшорка от Лихтенщайн – Woodford Establishment, която взе половината от дела на Livero Establishment. „Капитал“ твърди, че това е направено, защото КФН е решила да приложи закона и да задължи мажоритарния собственик да не гласува на общото събрание на 30 юни. Спорно е дали това прехвърляне е достатъчно, за да се избегне търговото предложение (делът на двете компании е е над една трета), но хватката дава ход на нова процедура.

КФН, която се забави доста по въпроса за търговото предложение, обаче прояви активност, заплашвайки, че ще глобява за пазарна манипулация всеки, който дръзне да предположи кое физическо лице контролира „Булгартабак“. „Ние нямаме задължение по закон да изследваме собствеността на публични компании“, каза председателят на комисията Стоян Мавродиев пред bTV. Комисията обаче има права – например, за да осигури разкриването на дялово участие може да изиска от публично дружество или от акционерите да предоставят информация, да публикува тези данни, да информира обществеността, че лицето не спазва задълженията си и т.н. Има и право да налага принудителни административни мерки и глоби.

Действителен собственик

Законът за офшорките влезе в сила от 1 юли. На тази дата Благоевград БТ и София БТ трябваше да обявят действителния си собственик. Това е така тъй като законът засяга и компаниите, косвено контролирани от офшорки, а те са контролирани от офшорките на Булгартабак. Логиката на закона е следната – дружествата, които извършват някоя от забранените за офшорки дейности (такава е търговията и притежаването на лиценз за акцизен склад, какъвто се изисква защото тютюнът е акцизна стока) не могат да бъдат притежавани, включително косвено от офшорки, освен ако не обявят действителния си собственик. Иначе издаденият лиценз се отнема (понеже законът носи силния отпечатък на юридическите познания на авторите си, процедурата за това не е разписана).

Макар и късно, от 27.06.2014 г. бе осигурена възможност за вписване в информационната система на търговския регистър на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. От ДПС изглежда късно се усетиха, че законът засяга и „Булгартабак“, затова бе внесен проект, който предвижда засекретяване на действителните собственици и въвежда прагове. Но той още не е приет. След като ГЕРБ реши да поеме курс към предсрочна оставка на правителството, проектът може и да не мине.

Допълнение: Протоколът бе публикуван на 7 юли. От него става ясно, че всички точки са минали с гласа на основния акционер (БТ Инвест, представлявано от Венцислав Чолаков, който е изпълнителен директор на „Булгартабак“). Съдейки по гласовете, представителят на „Е. Миролио Финанс“ е гласувал против, е представителят на управляваната от квестори Корпоративна ТБ се е въздържал. „Капитал“ твърди, че е имало принудителна административна мярка от заместник председателя на КФН да не се гласува точката за обезпечаване на два заема за „София БТ“ и „Плевен БТ“, които заеми са още от зимата, както и продажбата на 32% от „Табак маркет“ на „Благоевград БТ“. Според комисията сделките не са мотивирани. Въпреки това са гласувани. В регистъра на КФН засега не е вписана такава ПАМ, последната наложена мярка е свързана с извънредното събрание през май 2014 г. и засяга освобождаването на членове на СД от отговорност.