възраст

България загуби още един град през 2014 г.

от автор

0 коментара Тренд

Слабото увеличение на раждаемостта е единствената добра демографска новина, за която съобщи днес НОИ. За първи път от години нараства детската смъртност.

Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. За една година то е намаляло с 43 479 души, или колкото един среден областен град.

Жените запазват предимството си, което се дължи на по-високата смъртност сред младите мъже – основно при инциденти. Мъжете са 3 502 015 (48.6%), а жените – 3 700 183 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Коефициентът на обща раждаемост през 2014 г. е 9.4‰, а през предходните 2013 и 2012 г. той е бил съответно 9.2 и 9.5‰. Той е по-нисък от средния за ЕС – 10 промила. През 2014 г. средният брой живородени деца от една жена е нараснал до 1.52. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.5 години през 2013 г. на 26.7 години през 2014 година. Има леко намаление при извънбрачните раждания, като този дял остава по-висок в селата. Спрямо 90-те обаче е налице трайно нарастване на децата, родени без брак – от 18.5% през 1992 г. но 59.1% през 2013 и 58.8% през миналата година. Със 124 по-малко са децата, родени от непълнолетни момичета.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20.0% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.1 процентни пункта.

Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 998 196, или 13.9% от общия брой на населението, като спрямо 2013 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 1.1 процентни пункта. Най-младото население е в Сливен и Бургас, а най-много са възрастните във Видин и Габрово.

Средната възраст нараства от 40.4 години до 43.2 години в края на 2014 година.

Към 31.12.2014 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 51.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2013 г. този коефициент е бил съответно 44.5 и 50.0%.

В селата този коефициент е е 66.6%.

Броят на трудоспособното население намалява по-бързо от общия брой на населението. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2014 г. е 4 403 хил. души и намалява с над 68 хиляди. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2014 г. това съотношение е 62. За сравнение, през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

С почти 10 хиляди повече са официалните емигранти или 28 727 българи официално са напуснали страната през миналата година.

Междувременно блогърът и програмист Боян Юруков публикува данни за българчетата, родени в чужбина през периода 2004-2013 г. Според тези данни най-много деца са се родили в Турция – 24 хиляди или по 2400 на година.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *