управление

България губи милиарди евро от слабостта на институциите си, показва анализ на economix.bg на база данни на Евростат и световните класации за конкурентоспособност, икономическа свобода и условия за бизнес.

Проучено е влиянието на труда като основен производствен фактор – чрез показателите на образование и коефициент на зависимост, влиянието на показателите за икономическа свобода (липса на бюрократични пречки, ниски данъци и пр.), инфраструктурата (чрез съответния подиндекс в класацията на Световния икономически форум) и институциите (също чрез класацията на Световния икономически форум). Тези показатели определят по-голямата част от разликите в икономическите резултати на страните в ЕС, измерено чрез БВП на глава от населението по ППС.

Не са включени страни извън ЕС, за да се елиминират географски, политически, културни и други разлики.

Не са включени инвестициите, тъй като капиталът реагира на фактори като бюрокрация, данъци, инфраструктура, инвестиции.

Най-голяма зависимост се наблюдава между силата на институциите в дадена страна и нейния БВП на човек от населението (коефициент 0.69). Следват инфраструктурата и икономическата свобода, образованието, а демографията (поне измерена чрез коефициента на зависимост) изненадващо има слабо влияние.

Анализът показва, че ако се изключат институциите като цяло условията в България са по-добри от тези в Румъния и малко по-лоши от Полша и Словакия. Словакия има почти толкова слаби институции колкото и България, но е в еврозоната.институции

съдебнаDoing BusinessИнфраструктура

Тези страни обаче имат значително по-висок БВП на човек отколкото България. Разликата спрямо Полша е почти двойна, а ако се сравнява по Паритет на покупателната способност – с 51%.