Кабинетът очаква излишък над 1 млрд. лева до 30 април

от автор

0 коментара България

МФ очаква очаква излишък за първите четири месеца в размер на около 1 006 млн. лв. (1,2% от прогнозния БВП). Това е най-големият излишък за първите четири месеца на годината от 2008 г. насам. За сравнение салдото към април 2014 г. бе дефицит в размер на 864,5 млн. лв. Основната причина за излишъка е преизпълнение на приходите. Постъпленията нарастват с близо 20% спрямо миналата година, похвали се МФ. Освен това ЕК е възстановила на България 666,9 млн. лв. по Оперативните програми и фондовете на ЕС, които представляват основно възстановени от ЕК разходи, извършени в края на 2014 година.

От началото на годината МФ отчита преизпълнението на приходите по предварителни данни. А както премиерът Бойко Борисов неведнъж е заявявал, оперативните седмични данни за приходите му се докладват всяка сряда.

Официалните данни за март показват излишък от 257,1 млн. лв. – леко над прогнозите. Това означава, че значителна част от излишъка от 1 млрд. лева  е натрупана през април.

Към края на март има  превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 156,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 100,9 млн. лева. Темпът на нарастване на приходите изпреварва значително темпа на нарастване на разходите.

Приходите и помощите са с 1 220,7 млн. лв. повече от тези за същия период на миналата година. Съпоставено с 2014 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 14,2% (737,7 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 969,4 млн. лв.,  с 352,1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Размерът на невъзстановения ДДС към края на март остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е в размер на 132,5 млн. лева. Приходите от акцизи растат с 11,1%, осигуровките – със 16,4%.

Неданъчните приходи са в размер на 1 079,9 млн. лв. и отбелязват силен ръст с 25,8% – основно поради увеличение на приходи от  държавни и общински такси и други неданъчни приходи.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 779,1 млн. лв. Само през март от ЕС са постъпили 522,5 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската в бюджета на ЕС) към края на първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 7 539,4 млн. лв., което е 23,0% от годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т.ч. 10,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *