БТК

Част от задълженията на Вива Телеком България ЕООД (собственик на Българска телекомуникационна компания) към „ВТБ Капитал Плс“ са прехвърлени към Международната инвестиционна банка – Москва, както и към ВТБ Австрия. Самата БТК вече е с второкласен залог върху акциите й в полза на руската банка.

Сложните операции съпътстват придобиването и преструктурирането на БТК в комплексна сделка за 1.7 млрд. долара. През ноември 2013 г. бяха емитирани облигации за 400 млн. евро на международните пазари, с които да се покрият стари задължения във връзка с преструктурирането на компанията. Тогава стана ясно, че ще има и заем от 150 млн. евро, с който сегашните акционери ще участват в преструктурирането на дълга на БТК. Чрез този заем Корпоративна и ВТБ щяха да търсят и нови инвеститори в БТК.

Не е ясно дали това е направено, но цесиите, както и вписан втори залог за БТК, показват, че влиянието на „Бромак“ намалява, а предструктурирането на собствеността продължава.

Първият залог е на компанията – майка на БТК (Вива Телеком България) и се отнася до дълг от 150 млн. евро по заем от ВТБ Капитал Плс – Англия и Корпоративна ТБ. Заради това задължение акции на Вива Телеком са били заложени като обезпечение пред кредиторите. От книгата на акционерите на дружеството-майка на БТК става ясно, че на същата дата (22.11.2013 г.), на която е вписан залогът в полза на ВТБ и Корпоративна, е заличен предишният залог в полза на The Royal Bank of Scotland (агент по предния заем) за дълг в размер на 618 млн. лв. от 2012 г.

Освен това всички акции на ИнтерВ Инвестмънт С.а р.л. , Люксембург (това дружество е междинен собственик) във „Вива Телеком България“ се заложени в полза на Корпоративна ТБ и ВТБ Капитал Плс, показват още данните.

Последното развитие са цесиите, с които задължения към „ВТБ Капитал Плс“ се прехвърлят на ВТБ Австрия и Международната инвестиционна банка – Москва. Цесиите са за по 10 млн. евро и тази към МИБ е от март, но още не е вписана.

Влизането на Международната инвестиционна банка е интересно, тъй като това е бившата банка на СИВ, основана през 1970 г. В нея българската държава притежава акции за над 15%, след като миналата година правителството взе решение да участва в увеличението на капитала й. От сайта на МИБ научаваме, че на 14 юли 2014 г. българското правителство е внесло 12 млн. евро в капитала на банката и така става втория по големина акционер в нея след Русия.

Банката има кредитна линия с нашата ББР, а през 2012 г. е отпуснала кредит за курорта „Марина Бей“ край Кранево.

В отчета на „Вива“ пък се казва, че през февруари 2014 г. „Вива Телеком България“ като залогодател сключва споразумение с „ВТБ Капитал Плс“ споразумение за второкласен специален залог на акциите в БТК и всякакви приходи от акциите като дивиденти, продажби и ликвидационни дялове. Няма информация във връзка с какво е този залог. Второкласен залог означава, че кредиторът се удовлетворява след първокласния.

В Търговския регистър е вписан само залог на акции на БТК в размер на 435 млн. евро от 22 ноември 2013 г. към  Ю.ЕС. Банк Тръстийс (това е агентът по обезпеченията на кредиторите). Залогът е заради облигациите от миналата година от 400 млн. евро. Останалите 35 млн. евро са револвиращ кредит от Сосиете Женерал Експресбанк.

залогСпоред отчета на „Вива Телеком“ дружеството е изплатило задълженията си по кредита си към Корпоративна в края на 2013 г.