През изминалата нощ Европейският парламент и ирландското председателство на ЕС са постигнали принципно съгласие за новата законова рамка, съпътстваща въвеждането на правила за капиталова адекватност „Базел III”, предаде АФП.
„За първи път в историята на регулацията на финансовите пазари в Европа ще ограничим бонусите на банкерите”, заяви австрийският евродепутат Отмар Карас, който преговаряше от името на ЕП.
Според предварителния проект бонусите няма да надвишават фиксираната годишна заплата на банкерите. Сумата може да се увеличи до двойния размер на заплата им, ако мнозинството от акционерите на съответната банка са съгласни.
Споразумението бе постигнато след 10-месечни преговори. Текстът ще бъде обсъден следващия вторник по време на среща на финансовите министри от ЕС.
МАКСБОКС
Това не е първа стъпка в тази насока.
През декември 2010 г. Европейският комитет за банков надзор (CEBS) прие насоки, ограничаващи бонусите на банкерите дори в по-голяма степен от препоръките на Г20. Според тях банкерите ще получават до 20-30% от бонусите си незабавно и в брой.
По-конкретно на националните надзорни органи бе препоръчано да изискат от банките:
– да отложат изплащането на 40-60% от бонусите за три до пет години и да плащат 50% от бонусите под формата на акции, а не кеш;
– да установят таван на бонусите спрямо индивидуалната основна заплата;
– да изключат всяка „награда за провал“ при обезщетенията при напускане
– да публикуват заплатите на мениджърите на банките.

У нас Българска народна банка получи право да изисква от кредитните институции да намаляват размера на бонуси с промени, приети през 2011 г. (чл. 103 от закона за кредитните институции, които се отнася до нарушения, свързани с нарушаване на надзорните правила, накърняване интересите на вложителите, намаляване на собствения капитал и прочие).