МФ и БНБ

За първи път българското правителство ще получава доход от своите кредитори за привилегията те да притежават български ДЦК.

До тази ситуация се стигна след като бе постигната отрицателна доходност на първичен пазар на ДЦК. По-конкретно на аукцион за 4-годишни ДЦК в понеделник беше постигната за първи път отрицателна среднопретеглена годишна доходност, която възлезе на -0,19 процента. Грубо казано, това означава, че книжата са продадени по-скъпо от номинала плюс лихвата. Средната цена е 101.23 лева на 100 лева номинал, а лихвата е едва 0.3%.Съвкупният обем на пласираните книжа е 30 млн. лв., а общият размер на подадените поръчки достигна 63,38 млн. лв., което не е чак толкова голямо свръхтърсене. Отрицателната доходност е отблъснала институционалните инвеститори, като 87% от купувачите са банки.

Така вместо от вноската на БНБ, която доскоро внасяше превишението на приходите над разходите, бюджетът ще получава доход от банките.

Двете са свързани. Заради ниската доходност от управлението на валутните си резервни, БНБ прибягна до необявено намаление на отрицателната лихва по свръхрезервите банките. Тази лихва бе въведена от началато на  2016 г. и досега следваше отрицателната депозитна лихва на ЕЦБ. Но в момента, когато ЕЦБ даде знак за завой към повишение, БНБ намали отрицателната лихва по свръхрезервите от -0.4% на -0.6%.

Това означава, че банките, които не са раздали привлечените средства като кредити или не са ги вложили в други активи, а ги държат по сметки в БНБ свръх изискваните от централната банка резерви, плащат наказателна лихва на централната банка от 6 лева за всеки 1000 лева.

Резултатът бе, че банките изтеглиха значителна част от резервите си при БНБ. Както показва седмичният баланс  на управление Емисионно парите, които те държат при централната банка, са намалели от 13 млрд. лв. към 6 октомври до по-малко от 10  млрд. лева към 10 ноември. Предстои да се види каква част от тези средства са отпуснати като кредити, каква част са депозирани в чужбина. Въпросният аукцион за ДЦК е на сравнително ниска стойност в сравнение с тези милиарди, но посоката е показателна.

БНБ – уникална централна банка

БНБ се надява чрез отрицателната лихва да покрие собствените си загуби от . По този начин тя се превръща в изключение сред централните банки, тъй като взема решения, водена единствено от съображения, свързани с очакваната й печалба (върху която тя има право да влияе). Останалите централни банки следват своя мандат, който обикновено е свързан с поддържането на ценова стабилност или  (например, в случая на Фед) – ниска инфлация и поддържане на ниска безработица.

Възможността централната банка да взема решения, ръководейки се от своя финансов резултат е неочакван резултат от това, че при режим на валутен борд, БНБ е лишена от грижата за паричната политика.