БНБ

Бизнесът трупа депозити, показва паричната статистика на БНБ. В същото време домакинствата започнаха да теглят депозитите си и са предпазливи по отношение на кредитите.
Депозитите на бизнеса и домакинствата общо се увеличават с 538 млн. евро до 64.119 млн. евро. Депозитите на Нефинансови предприятия са 17.653 млрд. лв. (17.291 млрд. лв. през април) в края на май 2016 година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 13.5 на сто.
Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 15.9% на годишна база през май 2016 г. и в края на месеца достигат 3.273 млрд. лв. (3.054 млрд. лв. през април). Депозитите на Домакинства са 43.192 млрд. лв в края на май 2016 г. и намаляват спрямо края на април, когато бяха 43.237 млрд. лв.. Те се увеличават с 6.5% на годишна база.

В края на май 2016 г. кредитите за неправителствения сектор са почти без промяна – 49.326 млрд. лв. при 49.310 млрд. лв. към април 2016 г. (54.4% от БВП). Те намаляват на годишна база с 0.9%.
Кредитите за Нефинансови предприятия се понижават с 1.1% на годишна база през май 2016 г и в края на месеца достигат 30.017 млрд. лв. Те бяха 30.076 млрд. лв. през април, налице е понижение. Заемите за Домакинства са 18.078 млрд. лв. спрямо 17.998 млрд. лв. през април На годишна база има спад с 1% (1.4% годишно понижение през април 2016 година). Налице е символичен ръст при потребителските, жилищните и другите кредити.