Южен поток

БЕХ е договорил заем за 620.7 млн. евро от „Газпром“ за проекта „Южен поток“. Това става ясно от пояснение за увеличените задължения на холдинга към 30 септември.

На 18.08.2014 г. увеличението на капитала на „Южен поток България” АД е вписано чрез парични вноски в размер на по 191 009 хил. лв. от всеки един от акционерите ОАО „Газпром“ и БЕХ, пише в отчета на директорите. За това увеличение economix.bg писа  първи, заради него бе уволнен директорът на „Южен поток България“ Владимир Инков.

Тогава се подозираше, че увеличението е направено чрез заем от „Газпром“ и по-късно имаше частично потвърждение на това. Но се оказва, че договореният заем не е за 191 млн. лева, а за доста повече. Ето какво пише в отчета:

„Сумата представлява първа вноска по отношение на собственото участие на холдинга в проекта, което е свързано с усвояването на заем, от страна на БЕХ ЕАД, отпуснат от ОАО „Газпром“ в периода 2013-2017 г. в размер на € 620 700 хил. при годишен лихвен процент – 4.25%. Заемът ще се усвоява поетапно по време на строителството на газопровода, като по предварителни (индикативни) разчети, се очаква БЕХ (в рамките на дяловото си участие в проекта) да прави 2 пъти годишно вноски, в рамките на одобрения от акционерите бюджет на проектната компания „Южен Поток България” АД.

От отчета става ясно, че холдингът е продължил да кредитира НЕК, предоставяйки й още 53 млн. лева.

Към 30 септември 2014 г.  БЕХ ЕАД има блокирани  средства на стойност 44,116 хил. лв. в КТБ АД. Холдингът е отправил предложение към квесторите на банката с искане на тяхното съгласие по отношение на сключването на договори за встъпване в дълг, с цел погасяване на дължимите суми по кредитите към банката от страна на дъщерните дружества на холдинга, с наличностите по разплащателни сметки на БЕХ ЕАД в КТБ АД.