данък

Обслужването на банкова сметка с електронни извлечения и минимални преводи и тегления струва около 25-35 лева месечно за малка работеща фирма, показа проучване на банковите тарифи.

То бе направено с оглед на новата платежна директива, която отваря възможност за конкуренция от страна на финтех компании.

Средната месечна такса за сметка с електронни извлечения е 10 лева, а междубанковите преводи през електронно банкиране са по 1 лв. Значителна част от разходите идват от комисионите за теглене, като във все по-малко банки е възможно тази такса да се избегне при тегления на малки суми. За да се спестят тези разходи, е необходимо предварително планиране, тъй като на практика всички банки прилагат по-ниска такса при теглене с предизвестие.

За по-големите фирми сумите са значително по-високи като месечните разходи при пакет с 50 левови превода, наредени чрез е-банкиране и теглене в брой на 30 000 лв. месечно, се движат между 100 и 200 лева.

Големите банки предлагат пакетни програми, които почти винаги са по-изгодни. Обикновено те комбинират банкова сметка с електронно банкиране и банкова карта, като в отделни случаи включват допълнителни услуги, например, отстъпки от такси при кредитиране, застраховки. Основното им предимство са включените в тях безплатни или с намалена такса преводи и тегления на суми.

Някои банки имат отстъпки за т. нар. масови плащания/преводи на работна заплата, а когато са в пакет се предвиждат и безплатни такива преводи. Така обслужването на сметката на средно предприятие може да излезе под 100 лева.

В стандартизираните пакети сравнително по-рядко са включени валутните преводи. Преводи към страни от ЕС в евро с вальор следващ ден (ТОМ) се таксуват от 0.1% до 0.3%, като средната такса при е-банкиране е около 0.15%.

Това означава, че при преводи над 650 лева, таксите за преводи към ЕС започват да надхвърлят аналогичните разходи за преводи в лева. При сума от 10 000 лева или равностойност разликата е около 15 пъти.

Припомняме, че Европейската комисия внесе предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС. Съгласно действащите правила за лицата в еврозоната няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната.

Цялата информация за 24 банки и клонове на банки е достъпна във файла по-долу. Включни са данни за следните такси: откриване на сметка, минимално салдо, закриване на сметка, поддържане на сметка, такса за електронно банкиране, такси за бизнес дебитни карти, такса за изходящи кредитни преводи – вътрешнобанкови, междубанкови (на гише и онлайн), валутни преводи в евро (онлайн), такси за теглене и за внасяне, многоредово платежно към бюджета, масов превод на РЗ. Представена е информация за пакетни програми. На тази база са изчислени четири варианта на месечни разходи в зависимост от обема на ползваните услуги.

Моля, имайте предвид забележките

[purchase_link id=“44465″ style=“button“ color=“red“ text=“Свали“]