ток

ЕС започна съдебни процедури срещу 24 държави–членки на Съюза, включително срещу България, за неизпълнение на задължението за прилагане на Закона за енергийната ефективност в националното законодателство.

Говорителката на Комисията Марлене Холцнер заяви пред репортери, че ЕК стартира автоматично наказателна процедура спрямо Германия, тъй в страната не е в сила законодателство на ЕС за спестяване на енергия.Пестенето на енергия е един от най-важните приоритетите на ЕС, на фона на тревогите за сигурността на енергийните доставки през Украйна.

Холцнер назова конкретно само Германия, но в същото време ЕК обяви, че общо 24 от 28-те страни в ЕС са пропуснали крайния срок 5 юни за въвеждане на директивата в националното законодателство.

Директивата за енергийната ефективност беше одобрена като закон през 2012 година. Основната й цел е да намали енергийното потребление с 20 процента до 2020-а година.

Според Европейската комисия само пет държави–членки са променили местното законодателство, за да изпълнят Директивата за енергийна ефективност – Кипър, Дания, Италия, Малта и Швеция.

Българският закон за енергийната ефективност е променян сериозно за последен път през 2011 г. Не е внасян законопроект за промяна на закона, показва справка в сайта на парламента.

Това е втора лоша новина от Брюксел за българската енергетика. Вчера стана ясно, че Европейската комисия е предприела поредна стъпка в рамките на процедура срещу БЕХ за злоупотреба с господстващо  положение на пазара за електрическа енергия на едро в България. Процедурата, която формално е стартирала на 27 ноември 2012 г., се отнася към определени разпоредби в споразумения за доставка на електрическа енергия, които към днешна дата не се прилагат и са били сключени от дъщерните дружества на „Български енергиен холдинг” ЕАД („Национална електрическа компания“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и АЕЦ „Козлодуй” ЕАД) преди началото на процедурата. Става дума за въвеждането на териториални ограничения на търговете за електроенергия от дъщерните дружества – само за вътрешния пазар или само за износ. Потенциалната глоба е до 10% от оборота на БЕХ.