Левове

Увеличаването на бюджетния дефицит отслабва устойчивостта на рейтинга на България, гласи коментар на Fitch Ratings, публикуван на сайта на агенцията.

Ниският дълг и контролирания дефицит предоставят значителен фискален буфер на страната, и публичните финанси остават силни, но те са отслабили капацитета, с който може да се противодейства на слабостите.
През миналата седмица, в навечерието на парламентарните избори, преходното правителство на България одобри промени, които предвиждат фискален дефицит от 4% от БВП. Новият кабинет ще гласува за промените. Ревизираният дефицит за 2014г. е повече от два пъти по-висок от предишната цел от 1,8%, припомня агенцията.

Актуализацията демонстрира как по-бавният растеж (МФ понижи прогнозата си от 1.8% на .5%), свръхразходите през деветте месеца на 2014 г. и разходите, свързани с банковата система, нетежават върху публичните финанси, които досега бяха ключов фактор за силата на рейтинга. Следващото правителство ще трябва да одобри актуализацията и да приеме бързо бюджета за 2015 г.

Увеличените заеми ще повишат съотношението брутен държавен дълг/БВП до 28% – все още с около 10 процентни пункта под средното за рейтинг ВВВ, но над прогнозата за ръст на брутния държавен дълг до 23% през 2017-2018 г. Нашите оценки вече отчитат известно влошаване на бюджета, като дефицитът нараства за средното за страните с рейтинг ‘BBB’ (2.9% от БВП) тази година.

РББ: Актуализацията е неизбежна

Актуализацията на бюджета е неизбежна според месечния анализ на Райфайзенбанк. „Само до юли 2014 г. се натрупа дефицит в размер на 1.15 млрд. лв., което е с 979 млн. лв. повече от дефицита за същия период на миналата година. Спрямо юни 2014 г. дефицитът, също се увеличава със 151.6 млн. лв. Основната причина за тази ситуация са твърде оптимистичните приходи, заложени в бюджета, поради което разходите се оказаха неадекватно високи. Ще трябва да се заеме нов дълг, за да се покрие допълнителния дефицит.“

Паричната статистика на БНБ показва нарастване на покритието на паричната база с валутни резерви, което към юли достигна 183.3%. Това прави валутния борд още по-стабилен, подчертава банката. Въпреки месечния спад на кредитите през юли (-0.2%), на годишна база те отново нарастват, за шести пореден месец, но лошите и преструктурирани кредити все още остават на високо ниво, 22.2% към юни 2014 г. Анализаторите на Райфайзенбанк отчитат, че след юни депозитите отново бележат ръст, като на месечна база нарастват с 0.7%, а на годишна база със 7.4%.