мениджър

Напредъкът в технологиите дълго време бе смятан за заплаха за ръчния труд. Но вече дори професиите, изискващи висока квалификация, са изложени на риск. От това как ще се адаптират към дигиталната епоха зависи бъдещето на професиите на архитекти, адвокати и дори лекари.

Миналата година АП опита да направи прогноза кои професии ще бъдат загубени заради новите технологии. Анализирайки данни за заетостта в 20 страни и чрез интервюта на експерти и директори, те откриха, че повечето работни места, изчезнали през последните четири години са добре платени позиции, които принадлежат към средната класа. Софтуерът измести туристическите агенти, счетоводителите, библиотекарите и секретарките. По време на голямата рецесия в САЩ са загубени 7.5 млн. работни места за средната класа (със заплата от 38 до 68 000 долара годишно). В еврозоната – 7.6 милиона.
Две трети от тези 7.6 млн. работни места на средната класа са жертва на технологията, смята икономистът от Университета в Лювен Маартен Гоос.

Учените от Оксфорд Карл Бенедикт Фрей и Майкъл Озбърн предвиждат, че компютрите ще направят половината работни места излишни в рамките на 10-20 години. Офисните дейности и обслужващите дейности са изложени на най-голям риск, но не само те (виж списъка). Дори наглед защитени професии като рентгенолозите са заплашени от софтуера за откриване на модели, докато компютъризираните тестове изместват диагностиците.

Още през 2012 г. инвеститорът от Силициевата долина Винод Хосла предвиди, че алгоритмите и машините ще изместят 80% от докторите в рамките на едно поколение.

Компютризацията изглежда ще сложи край на сигурността на работните, която миналите поколения търсеха в тези професии, пише „Гардиън”.  За много хора, това, което някога е било изключителен набор от умения, става рутинна дейност с настъпването на машините. Какво ще означава да бъдеш професионалист тогава?
„Ще видим това, което наричам декомпозиция, разлагането на една професионална дейност на съставните й части,“ казва известният футурист на правото Ричард Съскинд. Предстоящата му книга „Отвъд професиите”, в съавторство със сина му Даниел Съскинд, разглежда транформацията на секторите, които някога са осигурявали занятие за цял живот. Той прогнозира процес, сходен на разделението на труда, който изтласка квалифицираните занаятчии и майстори в миналото: разделянето на експертизата на дузина или повече рационализирани процеса.
„Някои от тези елементи все още ще изискват експерти, действащи по традиционните начини“, казва той. „Но много други части ще бъдат стандартизирани, систематизирани или прехвърлени като онлайн.“ В предишната си книга „Адвокатите утре”, той предсказва създаването на осем нови юридически роли в пресечната точка между софтуера и правото. Например: правен инженер, правен технолог, ръководител проекта, риск мениджър, анализатор процеси.

Тези професии, които не се променят, ще станат излишни. Технологиите ще създадат нови възможности за кариера.

Кои професии са най-защитени от компютрите
Топ 20 най-защитени
Терапевти
Надзорници на механика, монтажници и сервизи на първа линия
Управление на извънредни ситуации
Специалисти лечение на зависимости и ментално здраве
Аудиолози
Ерготерапевти
Ортопеди
Здравни социални работници
Орална и лицево-челюстна хирургия
Надзорниците противопожарна защита и превенция
Диетолози и специалисти по хранене
Домоуправители
Хореографи
Инженери по продажбите
Лекари и хирурзи
Учебни координатори
Психолози
Полицейски надзорници и Детективи
Зъболекари
Начални учители
Топ 20 уязвими
Преброители
Рефери
Застрахователни оценители, автощети
Служители отпускане заеми
Служители поръчки
Брокери
Служители обработка на застрахователните вземания и полици
Служители, сглобяващи устройства
Въвеждане на данни
Библиотечни техници
Служители сметки
Фотокописти, служители фотообработка
Данъчни съставители
Карго агенти
Часовникари
Поематели застраховки
Математически техници
Водопроводчици
Служители, занимаващи се с търсене на имоти
Телемаркетъри