данни

Българската икономика ще се свие с 5.1% през 2020 г., преди да отбележи скромен ръст от 2.6% през 2021 г. Това предвиждат есенните прогнози на Европейската комисия, които смекчават по-мрачните очаквания за европейската икономика, публикувани през лятото. Прогнозите на комисията за България също са подобрени, но остават по-лоши от предвижданията на Министерство на финансите (виж накрая).
Тогава комисията очакваше българската икономика да се понижи с 7% през 2020 преди да нарасне с 5.33% през 2021 г.
Като цяло икономиката на ЕС ще се свие със 7.4% тази година преди да отбележи ръст от 4.1% през следващата. Най-голям спад ще отбележи испанската икономика – 12.4%, а най-малък – Литва (-2.2%). Румъния, с която традиционно се сравняваме, ще се понижи с 5.6%, преди да отбележи ръст с 3.3%. Германската икономика ще се понижи с 5.6% и ще нарасне с 3.5% през 2021 г. при стабилни инвестиции.
През лятото комисията очакваше европейската икономика да се свие с 8.3% през тази година и да нарасне с 5.8% през 2021 г. В есенната прогноза са подобрени очакванията за френската и италианската икономика, но са влошени тези за Испания. Най-драматичната промяна е по отношение на икономиката на Ирландия, където от очаквания за спад от 8.5% от лятото досега комисията е достигнала до прогноза за едва 2.3% понижение на БВП през тази година.

Спадът на българската икономика ще бъде движен от инвестициите, които ще се свият с 11.5% през тази година, преди да отбележат плах ръст от 0.5% през следващата година (въпреки пътните проекти“. За сравнение в ЕС като цяло след спад на инвестициите с 10.3% през настоящата година през следващата ще видим ръст с 5.6%.

Безработицата у нас ще се повиши чувствително от 4.2% през 2019 г. до 5.8% през тази и 5.6% през следващата година. Тези нива все пак са по-ниски от средното за ЕС – 7.7%, респективно 8.6% през 2021 г.

След като през миналата година инфлацията в България достигна 2.5%, през 2020 г. тя ще се понижи до 1.2% и няма да надхвърли 1.8% поне до 2022 г. Инфлацията в ЕС ще бъде по-ниска, като с 0.3% ръст на цените през 2020 г. еврозоната ще флиртува с дефлацията. Всъщност в южните страни тя ще е факт, като в Гърция цените ще се понижат с 1.5% през 2020 г.

За сравнение МФ очаква по-малък спад на икономиката на България през тази година – с 3%, последван от ръст с 2.5% през 2021 г. Други съществени разлики са по отношение на инвестициите (БООК), които според МФ ще се понижават и догодина с 5.4%, както и при инфлацията, която през 2021 г. ще достигне 2.1% и ще продължи да се покачва.