Economix

Две трети от данъкоплатците в България са декларирали средномесечни доходи под 600 лева, а 1% от данъкоплатците осигуряват над 19% от декларираните данъци през 2016 г. Това показват изчисления на база данните от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов до народния представител Лало Кирилов. Според отговора общо данъкоплатците през 2016 г. са се…

Чети нататък

На 30 март изтича срокът за подаване на декларации за фирми без дейност пред Агенцията за вписвания. Замислена като облекчение, мярката доведе до огромни опашки и бе съпроводена с неясноти и неуредици. За това допринесе неудобният срок, съвпадащ с годишното счетоводно приключване. Друга подобна промяна изтегли напред – до 15 март, срокът за деклариране на…

Чети нататък

Няколко от водещите банки са въвели под една или друга форма отрицателни лихви по разплащателни сметки. Обикновено те се отнасят до текущи сметки със значителни салда (в различните банки от минимум 1 млн. лева до 15 млн. лева). Повечето кредитни институции са го направили не пряко като отрицателна лихва в лихвения си бюлетин, а чрез…

Чети нататък