КТБ

До една година биха могли да бъдат възстановени до 800 млн. лева от активите на КТБ, твърди докладът, изготвен от AlixPartners Services UK LLP. Документът, очакван с огромен интерес, бе публикуван във вторник на сайта на КТБ.

Това стана след като парламентът разсекрети през април доклада на AlixPartners Services UK LLP, с изключение на направените в него препоръки по събиране на вземанията.

Докладът е изготвен към 23 септември миналата година, но с оглед на събраното до момента прогнозата от 800 млн. лева изглежда дори оптимистична. Това са максимум 17% от кредитите към 31 декември 2014 г. (без прихващанията). По-голямо възстановяване на средства зависи от развръзката на случая БТК и делата срещу мажоритарния собственик Цветан Василев и свързани компании. Припомняме, че наскоро финансовият министър Владислав Горанов прогнозира възстановяване на 20% от заемите, отпуснати от банката.

Прогнозата за общите възстановявания на този етап е спекулативнa, пише в документа: “Сегашната ни оценка на постижими възстановявания по отношение на основните търговски групи, изброени в таблицата в точка 1.43 по-долу е 600-650 милиона лева, плюс около 150 милиона лева от заеми на малки търговски дружества и други, общо 750-800 милиона лева, което би могло да бъде реализирано за 12-месечен период с комбинация от договорени споразумения и определени изпълнителни действия. В допълнение може да има някои по-нататъшни значителни парични постъпления от лихвите върху потенциалния собствен капитал в БТК Виваком на Банката и събиране чрез започване
на съдебен процес по отношение на г-н Василев и други трети страни.” Търговски групи са основните бизнеси, свързани с КТБ, за които самият Цветан Василев даваше по-оптимистична прогноза за възстановимата стойност на заемите. За тези предприятия, представляващи най-ценните активи, финансирани от КТБ, международната разследваща компания очаква да бъдат възстановени по-малко от половината от отпуснатите заеми. Прави впечатление относително малката сума, отнесена към БТК и НУРТС – 175 млн. лева главница.

Аликс ПартнърсКонсултантите разделят кредитите на три части – за търговски групи, например, Петрол, за свързани с Василев компании и канали за финансиране, както и по-малки търговски заеми. За “Петрол” е посочено, че има оферта от Гриша Ганчев за 120 млн. евро в сътрудничество с търговското дружество  Енсорсия, базирано в Тексас. На друго място в доклада пише, че Енсорсия Глоубъл Комодитис е в Швейцария. Срещу сумата, заплатена от консорциума, ще бъде уреден дългът на “Нафтекс Петрол” и вероятно “Арвен” и ще бъдат освободени заложените акции, притежавани от Алфа Капитал и Корект Фарм – основни акционери в “Петрол”. Не е ясно каква е съдбата на тази оферта от септември насам.

Във втората група са заеми, свързани с Василев, за които прогнозата за възстановяване на средства не е много добра. С термина канали за финансиране Alix нарича 44 компании като Интегрирани пътни системи, Евробилд 2003, Юлита 2002 и др., които са използвани за предоставяне на кредити за други компании и нямат съществена дейност. Те са получили кредити за 2.27 млрд. лева, а дължат 1.77 млн. лева след затваряне на банката. Военните заводи “Дунарит” и “Авионамс” също са включени в групата дружества, контролирани от Василев, за които не се предвиждат постъпления в рамките на 12-месечния период. За “Дунарит” развръзката очевидно зависи от оспорените прихващания, както и от опита компанията да се прехвърли на “Емко”.

Според Alix кредитите от втората група са трудно събираеми поради прехвърлянето на средства към дружества, които не извършват дейност. “Теоретично, синдиците разполагат с възможност за предприемане на активни съдени действия, основани на Закона за банковата несъстоятелност, но смесването на средства от няколко източника във веригата (т.е. сложността на прикриването), фактът, че често няма вероятност да се появи материален актив в края на веригата (или парични средства, съответстващи на стойността на първоначалния паричен поток) и липсата на съдебна практика по отношение на прилагането на този закон, правят трудна задачата, пише в документа. “Още повече, създадените кръгови заеми, насочени към обслужване на задължения за погасяване на собствените лихвени плащания на кредитополучателите или предоставящи капитал от втори ред на самата КТБ не предполагат потенциал за възстановяване на средства (тъй като тези средства са излезли и влезли обратно в Банката) освен чрез особено трудни последващи съдебни спорове за вреди.”

На сметката на Цветан Василев, ТЦ-ИМЕ и пощенските кутии са записани общо 2.6 млрд. лева. Това надхвърля, но не много иска на КОНПИ срещу Василев. Трябва да се има предвид, че това не е цялата сума на активите, свързани с Василев, тъй като той притежава и Сръбска фабрика за стъкло и други активи в първата група.

Според Alix възможностите за проследяване и възстановяване на активите се ограничават от тесните правомощия на синдиците и необходимостта да се допитват до ФГВБ за всеки случай, други законови ограничения – например, невъзможност за преки преговори и кухи структури. При разглеждане на конкретни обединения може да има възможности за откриване на значителна възвръщаемост. Според доклада възможна е “продажба на част от кредитния портфейл с потенциална реализуема стойност чрез търговия, споразумения или изпълнение върху обезпеченията. Това следва да се разглежда в светлината на резултатите от оценката на PwC, когато е налична”, пише в документа. Миналата година синдиците възложиха на одиторската компания ликвидационния баланс на банката и оценката на активите й. Този доклад не е обявен.

Друга възможност за възстановяване на повече средства е отмяна на 0.9 млрд. лева прихващания, претендирани с цесии, закупени или прехвърлени на големите кредитополучатели след датата на неплатежоспособност 20 юни 2014 г. Но съдебните спорове могат да се проточат две или три години.

Освен това се намеква, че в редица случаи не си струва заплащането на такси за съдебни дела.

В доклада се посочва, че преди да фалира, КТБ е била “ангажирана в редица инвестиционни решения и търговски дейности, които не са били в полза на собствените финансови интереси на банката, но са предназначени за подпомагане на г-н Василев, неговите сътрудници и свързаните лица”.

Очаквано в доклада се отправят и критики към работата на Банков надзор, а също на одиторите от КПМГ.