туризъм

След 18 години работа “Алфатур” подаде молба за обявяване в несъстоятелност, оставяйки стотици клиенти без коледна ваканция. На теория те не губят парите си, защото рискът от фалит задължително се застрахова. Но застрахователят “Евроинс” заподозря умишлен фалит (виж по-долу).

И макар че “Евроинс” е длъжен да изплати обезщетенията (в 15-дневен срок от представяне на  всички документи), тази Коледа ще бъде неприятно приключение за клиентите на туроператора.

Това се случва в един от най-регулираните сектори у нас. Именно, за да не берат ядове туристите, законодателят е предвидил високи изисквания за извършване на туроператорска и турагентска дейност. Това включва не толкова таксите за регистрация, колкото изискванията за опит на управителя и квалификация на персонала и особено изисквания за помещенията и тяхното оборудване, които изглеждат нелепо при положение, че повечето резервации вече се извършват онлайн. Правилата са така направени, че ограждат бранша от пришълци и правят невъзможна и най-добрата стартъп идея за развитие на нов туристически продукт.

В същото време в Закона за туризма – този венец на бюрократичната мисъл, не предвижда контролни функции на министъра на туризма спрямо туроператори и туристически агенти. Няма разписан режим за санкции спрямо туроператори, които системно провалят почивките на хората. Щом веднъж сте се сдобили със заветния лиценз, можете да зарежете туристите си насред пътя и министърът нищо не може да ви каже. Освен ако не го сезират за нарушение на етичния кодекс (четем чл. 70 от закона).

Тепърва ще видим колко работещи са иначе подробните и затегнати правила за застраховане. Да припомним, че лимитите на застраховките на туроператорите бяха вдигнати след като през 2011 г. “България ер” отказа да превози руски туристи на “Алма Тур” заради неплатени билети за 3,6 млн. евро. Впоследствие броят на измамените туристи нарасна, а задълженията на дружеството надхвърлиха 20 млн. евро. То фалира на следващата година, без да плати по-голямата част от задълженията си към клиенти и хотели. Но междувременно се оказа, че бившите служители на тази компания са регистрирали безпроблемно нов туроператор – именно благодарение на стриктните изисквания за опит в бранша.

При толкова неефективни регулации и институции, които обременяват, а не помагат, не трябва да се чудим, че все повече хора предпочитат сами да организират почивките си, вместо да се доверяват на професионалистите. Навлизането на нискотарифните авиокомпании, от което ще оплаква “Алфатур” , ще прави този процес по-видим.

Ценовите бариери падат, а регулаторните не са достатъчни да създадат бизнес там, където няма добавена стойност.


Фалитът на “Алфатур”

„Алфатур“ АД, „Алфамарина БГ“ ЕООД и „Алфамарина“ ЕООД, на основание чл. 105, ал. 1 от Закона за туризма, с които официално уведомяват, че и трите дружества са подали в Софийски градски съд молби за откриване на производства по несъстоятелност.
„Алфатур“ АД информира, че няма туристи, които в момента се намират зад граница и остават необезпечени вследствие на ситуацията. Всички техни клиенти, които са заплатили пътуване или почивка, следва да предявят иск за плащане към техния застраховател – Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, като предоставят всички платежни документи и договори за услуга. „Алфатур“ АД заявява готовност да окаже съдействие на застрахователя.
Като основни причини за фалита се посочват революциите в Тунис и Египет и последвалите бомбени атентати в Турция, в резултат на които компанията е загубила основните си дестинации, формиращи 80% от нейния бизнес. Друга причина е “агресивното навлизане” на нискотарифни компании.

Застрахователното дружество “Евроинс” обаче заяви, че ще сезира прокуратурата за умишлен фалит на туристическото дружество.
Представител на “Алфатур” не е потърсил контакт със застрахователя, не го е уведомил за невъзможността да покрия плащанията си и не е предоставил информация за състоянието си до момента, се казва в съобщение на “Евроинс”.
“Евроинс” уверява, че застраховката покрива отговорността на туроператора за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителите, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора. Застраховката гарантира всички депозити и предплатени суми на клиентите на туроператора, за които не са предоставени туристически услуги, в резултат на което всички засегнати клиенти на “Алфатур” АД ще получат от “ЗД Евроинс” АД полагащото им се обезщетение.

Покритието е на стойност 1.4 млн. лева, по информация от туроператора.

Засегнати са 571 клиента, а платените суми са 717 хил. лева.

“Тез Тур” ще обслужи клиентите на обявилия фалит туроператор “Алфатур”, съобщиха от международната компания, чиито пакети у нас се продаваха от българския туроператор. “Алфатур” притежава 10% от това дружество.

Приходите на „Алфатур” през последните две години надхвърлят 8 млн. лева. Печалбата за миналата година е 37 хил. лева, а броят на служителите – 34