парламент

Депутатите гласуваха на второ четене в пленарна зала намалената ставка от 9% по Закона за ДДС да се отнася до:

 • доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видео съдържание или аудио музикално съдържание;
 • ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;
 • храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4;
 • бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4

Добавят се следните определения:

 • Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните. Според него понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или обработка.
 • Бира – по смисъла на чл. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове.
 • “Вино – по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.
 • Спиртни напитки – по смисъла на чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.“
  Приложение 4:
 • Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС.
 • Хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС.
 • Хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС.
 • Смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.
 • Бебешки пелени, попадащи в Код на 9619 00 81 по КН на ЕС.“

Промяната трябва да влезе в сила от 1 юли и да важи до 31 декември 2021 г. Прогнозата ми, че законът няма да се прилага от 1 юли поради липса на време за настройка, изглежда няма да се сбъдне.

Предстои законът да бъде обнародван в Държавен вестник. Кога – зависи от президента. Държавният глава разполага със сериозно основание да наложи вето. Законът бе приет без обществено обсъждане и в нарушение на чл. 16 от Закона за публични финанси. Този член, най-общо, изисква промените в данъчните закони да са отразени в Закона за държавния бюджет и да не влизат в сила преди това да е станало. Предложеното изменение ще доведе да намаляване на приходи в държавния бюджет през настоящата година, без да е предвидена актуализация на този закон, която да ги отрази.

Редица детайли по прилагането на намалената ставка ще станат известни едва след като МФ публикува за обществено обсъждане промени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС. Това се отнася главно до обхвата на ресторантньорски и кетъринг услуги и дали ще има значение категоризацията на обектите. Гласуваните промени не предвиждат изменения в дефиницията им (Т. 61 от Допълнителните разпоредби), която в сегашния вариант е предназначена да обслужва главно доставките на борда на самолети и кораби. Тя изключва доставка на храна за вкъщи.

Също така не са ясни документите за доказване на основанията за прилагане на намалена ставка. Това се отнася главно за ресторантьорските услуги, но също и за книгите – например, достатъчен ли е ISBN, за да се сметне нещо за книга. С ППЗДДС трябва да бъдат уредени и заварените случаи – например, предплатените ресторантьорски услуги (сватби или други събития), както и ваучърите за храна. (Прочетете тук).

Освен това от 1 юли минималният осигурителен доход за сервитьори и готвачи става 800 лева, докато нискоквалифицираният персонал в заведенията и хотелите ше продължи да се осигурава на минималната работна заплата от 610 лева.