Пари

В петък много медии съобщиха, че МФ тайно е пласирало нов външен дълг за 50 млн. евро при доходност от 3.99%. Емисията, която е част от тригодишната програма, буди притеснения, много по-големи, отколкото предполага обемът й.

Ето четири причини за това:

1. Условията са фрапиращо неизгодни. Както посочи и бившият премиер Пламен Орешарски, тя е на цена 88,514 % от номинала. В деня на емисията – 13 ноември, същите облигации са котирани на Люксембургската фондова борса на 91,479 %, на 20.11.15 – котировката вече е 92,521%. Това е поне 3% разлика.

2. Емиията е пласирана тайно, не само чрез частно пласиране, но и в полза на определен инвеститор, който не се обявява. Изглежда това обяснява и високата доходност, която този инвеститор е получил. Четирите банки, които парламентът одобри като дилъри, нямат участие. Вместо това участва Голдман Сакс.

Клаузата за конфиденциалност на инвеститора не е предвидена в тригодишната програма. Не е известно друга страна да пласира дълг при подобни условия.

3. МФ сравнява доходността с тази на румънските книжа, издадени през октомври, но това е неуместно, тъй като през последните години страната има по-лоши фискални показатели. Наистина по един показател – бюджетен дефицит за 2014 г. (5.8% от БВП), Румъния се представя по-добре от България. Но МФ неведнъж е казвало, че това е еднократно хлътване заради КТБ и не трябва да му се обръща внимание. Или може би трябва?

ru

4. Най-важното: Оказва се, че парламентът наистина е подписал празен чек, когато одобри договорите с четирите банки. Тогава на народните представители бе обяснено, че това не е ратификация на нов външен дълг, а одобряване на рамката (въпросните договори с банките и акта за поемане на задължение, който Менда Стоянова разтълкува като заявяване на намерение, а не договор). В самата тригодишна програма пише, че е възможно да има частно пласиране, но не са предвидени клаузи, които да защитят държавата при определянето на ценовите параметри в този случай.